Art. 1. Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej
w granicach określonych w ustawie.

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży art. 1

Nastepny

Art. 2. 1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medy...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
  • Wejscie w życie 14 marca 1993
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2002
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka