Art. 124. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, wprowadzić obowiązek kasowania nanoszonych na opakowania
jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe znaków akcyzy w celu
uniemożliwienia ich powtórnego wykorzystania, określając również szczegółowe
warunki, sposób i tryb kasowania znaków akcyzy, z uwzględnieniem konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa systemu znaków akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 124

Poprzedni

Art. 123. 1. Znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium...

Nastepny

Art. 125. 1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący: 1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 2) importerem; 3) podmiotem dokonu...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka