[Moc prawna wyroku sądu polubownego]

Art. 1212. § 1. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają
moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu
przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
§ 2. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta niezależnie od tego,
w jakim państwie zostały wydane, podlegają uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności
na zasadach określonych w niniejszym tytule.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1212

Poprzedni

Art. 1211. Uchylenie wyroku sądu polubownego nie powoduje wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, chyba że strony postanowiły inaczej.

Nastepny

Art. 1213. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka