[Wstrzymanie wykonania wyroku]

Art. 1210. Sąd na posiedzeniu niejawnym może wstrzymać wykonanie wyroku
sądu polubownego, może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1210

Poprzedni

Art. 1209. § 1. Sąd, do którego wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, może – na wniosek jednej ze stron – zawiesić postępowanie na czas określony, aby umożliwić sądowi polubownemu po...

Nastepny

Art. 1211. Uchylenie wyroku sądu polubownego nie powoduje wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, chyba że strony postanowiły inaczej.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka