Art. 75. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy
się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji
wytoczyć powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed sąd,
w którym toczy się sprawa (interwencja główna).

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 75

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka