Art. 6. Odpowiedzialność albo brak odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na
zasadach określonych w niniejszej ustawie nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej
za wyrządzoną szkodę, odpowiedzialności administracyjnej ani indywidualnej
odpowiedzialności prawnej sprawcy czynu zabronionego.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 6

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka