Art. 5. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli do popełnienia
czynu zabronionego doszło w następstwie:
1) co najmniej braku należytej staranności w wyborze osoby fizycznej, o której
mowa w art. 3 pkt 2 lub 3, lub co najmniej braku należytego nadzoru nad tą osobą
– ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego;
2) organizacji działalności podmiotu zbiorowego, która nie zapewniała uniknięcia
popełnienia czynu zabronionego przez osobę, o której mowa w art. 3 pkt 1 lub
3a, podczas gdy mogło je zapewnić zachowanie należytej staranności,
wymaganej w danych okolicznościach, przez organ lub przedstawiciela
podmiotu zbiorowego.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 5

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka