1. Prawo
  2. art 604 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 604. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 604. W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego uprawnień.

Art. 604. KPC

zaktualizowano 29-09-2017

Komentarze