Art. 4. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli fakt popełnienia
czynu zabronionego, wymienionego w art. 16, przez osobę, o której mowa w art. 3,
został potwierdzony prawomocnym wyrokiem skazującym tę osobę, wyrokiem
warunkowo umarzającym wobec niej postępowanie karne albo postępowanie
w sprawie o przestępstwo skarbowe, orzeczeniem o udzielenie tej osobie zezwolenia
na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo orzeczeniem sądu o umorzeniu
przeciwko niej postępowania z powodu okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 4

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka