Art. 352. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 352. Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron albo sąd z urzędu dopuszcza dowody, a przewodniczący zarządza ich sprowadzenie na rozprawę. Przepis art. 368 stosuje się odpowiednio.

ostatnia zmiana: 05-10-2017

Komentarze