Art. 272. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 272. Poręczenie, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania, można także przyjąć od osoby godnej zaufania. Przepis art. 275 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 272. KPK

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze