Art. 272. Poręczenie, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie
w sposób bezprawny utrudniał postępowania, można także przyjąć od osoby godnej
zaufania. Przepis art. 275 § 2 stosuje się odpowiednio.

Kodeks Postępowania Karnego art. 272

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka