Art. 227. Kodeks Karny

Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując
błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego
funkcją,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

Art. 227. KK

ostatnia zmiana: 24-04-2020

Komentarze