Art. 152. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 152. Strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku, wskazując na nieścisłości i opuszczenia.

Art. 152. KPK

ostatnia zmiana: 22-09-2017

Komentarze