Art. 14. Kary pieniężnej, przepadku, zakazów ani podania wyroku do publicznej
wiadomości nie orzeka się wobec podmiotu zbiorowego, jeżeli od dnia wydania
orzeczenia, o którym mowa w art. 4, upłynęło 10 lat.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 14

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka