Pobierz Wniosek o nabycie spadku (.pdf)
Pobierz Wniosek o nabycie spadku (.docx)
Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Sprowadza się ono do tego, że sąd określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie, w drodze spadku.

Wyszukiwarka