Pobierz Pełnomocnictwo Ogólne (.pdf)
Pobierz Pełnomocnictwo Ogólne (.docx)
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Forma pełnomocnictwa musi odpowiadać formie niezbędnej do określonej czynności prawnej.

Wyszukiwarka