Sąd Okręgowy w Płocku

Godziny urzędowania Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 15:30-18:00

Punkt sprzedaży znaków opłaty sądowej
Punkt sprzedaży znaków opłaty sądowej Sądu Okręgowego w Płocku czynny jest:

poniedziałek w godzinach pn 9:00 - 1800 z przerwą: 12:00 - 13:00
wtorek - piątek w godzinach 8:30 - 1500 z przerwą: 10:00 - 11:00


Biuro podawcze
Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.

tel. 24 2697244

Punkt informacyjny
Punkt Obsługi Interesantów czynny jest:

W poniedziałek w godzinach 9:00-18:00 z przerwą 12:00-12:30

Wtorek - Piątek w godzinach 7:45-15:15 z przerwą 10:00-10:30
tel. 24 2697213

Godziny przyjęć interesantów:
Prezes Sądu Okręgowego
wtorek w godz. od 10:00 do 13:00 w pokoju 110Danuta Kalinowska - główny księgowy
Aneta Cichocka - zastępca głównego księgowego

tel. (24) 269-72-95 pokój 100, I piętro
tel. (24) 269-72-96 pokój 100, I piętro
tel. (24) 269-72-97 pokój 100, I piętro
fax (24) 360-39-37 pokój 100, I piętro

e-mail: fin@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn, wt, czw, pt 7:30 -15:30

Konta bankowe:

Nr rachunku bieżącego dochodów Sądu Okręgowego w Płocku
NBP o/o Warszawa

(opłaty, koszty, grzywny, wpisy)

52 1010 1010 0010 5222 3100 0000

Nr rachunku bieżącego dochodów dla przelewów z zagranicy

PL52 1010 1010 0010 5222 3100 0000 SWIFT NBPLPLPW

Nr rachunku Sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Płocku
(zaliczki)
BGK I Oddz. w Warszawie
90 1130 1017 0020 1198 3620 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny

SSO Renata Szatkowska - przewodniczący wydziału

tel. (24) 269-72-24

pokój 145, I piętro
godz. przyjęć: wt, czw 11:00 - 12:00

SSO Radosław Jeznach - zastępca przewodniczącego wydziału

Krystyna Czubak - kierownik sekretariatu
Joanna Budek - zastępca kierownika sekretariatu

tel. (24) 269-72-24 pokój 146, I piętro
fax (24) 360-39-31 pokój 146, I piętro
tel. (24) 269-72-66 pokój 147, I piętro
tel. (24) 269-72-99 pokój 148, I piętro
tel. (24) 269-72-98 pokój 148, I piętro
tel. (24) 269-72-89 pokój 149, I piętro
tel. (24) 269-72-90 pokój 149, I piętro
tel. (24) 269-72-91 pokój 149, I piętro

e-mail: 1c@plock.so.gov.pl
godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów odbywają się w pokoju 2, parter

II Wydział Karny

SSO Dariusz Wysocki - przewodniczący wydziału

pokój 112, I piętro
godz. przyjęć: codziennie 9:00 - 13:00

SSO Beata Szafaryn - zastępca przewodniczącego wydziału

Renata Kondracka - kierownik sekretariatu
Jarosław Słowikowski - zastępca kierownika sekretariatu

fax. (24) 262-73-36 pokój 113, I piętro

tel. (24) 269-73-14 pokój 113, I piętro
tel. (24) 269-73-15 pokój 114, I piętro
tel. (24) 269-73-16 pokój 114, I piętro
tel. (24) 269-73-17 pokój 114, I piętro

tel. (24) 269-73-19 pokój 113, I piętro

tel. (24) 269-72-22 - przewodniczący wydziału
e-mail: 2k@plock.so.gov.pl
godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

--------------------------------------------------------------------
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego

SSO Robert Koziciński - kierownik sekcji

pokój 207, II piętro

Jadwiga Dutkiewicz - kierownik sekretatiatu sekcji

tel. (24) 269-72-30 pokój 1, parter
tel. (24) 269-72-31 pokój 1, parter

fax (24) 360-39-44 pokój 1, parter

e-mail: 2k.sekcja@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

III Wydział Penitencjarny

SSO Jacek Wojciechowski - przewodniczący wydziału

tel. (24) 269-72-56
pokój 208, II piętro
godz. przyjęć: codziennie 9:00 - 13:00

Anna Lewandowska - kierownik sekretariatu
Alicja Wilamowska - zastępca kierownika sekretariatu

tel. (24) 269-73-04 pokój 209, II piętro

fax (24) 360-39-32 pokój 209, II piętro

e-mail: 3p@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

SSO Wacław Banasik - przewodniczący wydziału

tel. (24) 269-72-69
pokój 128, I piętro
godz. przyjęć: wt, śr 11:00 - 12:00

SSO Małgorzata Michalska - zastępca przewodniczącego wydziału

Hanna Błaszczak - kierownik sekretariatu
Monika Kiełbasa - zastępca kierownika sekretariatu

tel. (24) 269-72-17 pokój 131, I piętro
tel. (24) 269-72-01 pokój 132, I piętro

fax (24) 360-39-33 pokój 131, I piętro

e-mail: 4c@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

V Wydział Karny Odwoławczy

SSO Jarosław Przybyliński - przewodniczący wydziału

tel. (24) 269-73-50
pokój 103, I piętro
godz. przyjęć: wt, czw 10:00 - 12:00

SSO Iwona Olenderek - zastępca przewodniczącego wydziału

Renata Brzezińska - kierownik sekretariatu

Małgorzata Chojnowska - zastępca kierownika sekretariatu

tel. (24) 269-73-05 pokój 116, I piętro

tel. (24) 269-73-06 pokój 116, I piętro
tel. (24) 269-73-07 pokój 116, I piętro
tel. (24) 269-73-08 pokój 116, I piętro

fax (24) 360-39-34 pokój 116, I piętro


e-mail: 5k@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

SSO Hanna Parzybut-Dan - przewodniczący wydziału

tel. (24) 269-72-33
pokój 6, parter
godz. przyjęć: pn, pt 11:00 - 12:00

Renata Chęcińska - kierownik sekretariatu
Iwona Rogowska - zastępca kierownika sekretariatu

tel. (24) 269-72-33 pokój 1, parter
tel. (24) 269-72-51 pokój 1, parter

fax (24) 360-39-35 pokój 1, parter

e-mail: 6pr@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00

ul. Tumska 4B, 09-402 Płock

Źródło

Ostatnia aktualizacja