Sąd Apelacyjny w Łodzi

odziny urzędowania
Sąd Apelacyjny w Łodzi pracuje w dni powszednie w godzinach:

07:30 - 18:00 poniedziałek
07:30 - 15:30 wtorek - piątek

Biuro Obsługi Interesantów
Godziny przyjęć interesantów:

08:00 - 18:00 poniedziałek
08:00 - 15:00 wtorek - piątek

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i karnych (dochody budżetowe)

51 1010 1371 0004 5922 3100 0000
Poręczenia majątkowe, wadia (sumy depozytowe)

85 1130 1017 0021 1001 4190 0004
Zaliczki na biegłych (sumy na zlecenie)

88 1010 1371 0004 5913 9800 0000

Wydziały

Wydział I Cywilny

Przyjęcia interesantów:
8:30 - 18:00 poniedziałek
8:00 - 15:00 wtorek - piątek

Przewodniczący Wydziału - SSA Wincenty Ślawski
Z-ca Przewodniczącego Wydziału - SSA Małgorzata Stanek
Pok. 161 I piętro
Tel.: 42 68 50 626

Kierownik Sekretariatu - Jakub Głowiński
Pok. 161 I piętro
Tel.: 42 68 50 626

Sekretriat Wydziału
Pok. 163 I piętro
Tel.: 42 68 50 627
Fax: 42 20 91 172
e-mail: wcyw@lodz.sa.gov.pl

Sekcja kasacyjna
Pok. 167 I piętro
Tel.: 42 68 50 629

Wydział II Karny

Przyjęcia interesantów:
8:30 - 18:00 poniedziałek
8:00 - 15:00 wtorek - piątek

Przewodniczący Wydziału - SSA dr Krzysztof Eichstaedt
Z-ca Przewodniczącej Wydziału - SSA Maria Wiatr

Pok. 250 II piętro
Tel.: 42 68 50 650

Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Korbel
Pok. 252 II piętro
Tel.: 42 68 50 650

Sekretariat Wydziału
Pok. 254 II piętro
Tel.: 42 68 50 648, 42 68 50 649
Fax: 42 20 91 172
e-mail: wkar@lodz.sa.gov.pl

Sekcja penitencjarna
Pok. 256 II piętro
Tel.: 42 68 50 647


Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przyjęcia interesantów:
8:30 - 18:00 poniedziałek
8:00 - 15:00 wtorek - piątek

Przewodnicząca Wydziału - SSA Jolanta Wolska
Z-ca Przewodniczącej Wydziału - SSA Mirosław Godlewski
Pok. 132 I piętro
Tel.: 42 68 50 604

Kierownik Sekretariatu - Beata Wojtczak-Popławska
Pok. 134 I piętro
Tel.: 42 68 50 604

Sekretariat Wydziału
Pok. 136 I piętro
Tel.: 42 68 50 606, 42 68 50 607
Fax: 42 20 91 172
e-mail: wpius@lodz.sa.gov.pl

Wydział IV Wizytacji

Przyjęcia interesantów:
8:30 - 18:00 poniedziałek
8:00 - 15:00 wtorek - piątek

Przewodniczący Wydziału - Wiceprezes SA w Łodzi
Pok. 251 II piętro
Tel.: 42 68 50 673

Kierownik Sekretariatu - Daria Ziomek
Pok. 327 III piętro
Tel.: 42 68 50 673

Sekretariat Wydziału
Pok. 329 III piętro
Tel.: 42 68 50 674
Fax: 42 20 91 172
e-mail: wizytacja@lodz.sa.gov.pl

Sekretariat Sekcji Szkolenia
Pok. 331 III piętro
Tel.: 42 68 50 676
Fax: 42 20 91 172
e-mail: wizytacja@lodz.sa.gov.pl

Starszy inspektor ds. biurowości - Beata Panfil
Inspektor ds. biurowości - Ewa Zajączkowska
Pok. 333 III piętro
Tel.: 42 68 50 678
e-mail: biurowosc@lodz.sa.gov.pl
beata.panfil@lodz.sa.gov.pl
ewa.zajaczkowska@lodz.sa.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja