Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec godziny urzędowania:
w poniedziałek od 7:15 do 18:00 ; od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15
Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów:
w poniedziałek od 7:30 do 18:00 ; od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
Pok. nr 104 (parter) ; tel. (75) 6456 911 ; przyjmuje interesantów w godzinach pracy Sądu

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego , ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
pok. nr 103 (parter) ; tel. (75) 6456 948
w poniedziałki od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00

Punkt Obsługi Interesanta , ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
pok. nr 104 (parter) ; tel. (75) 6456 931
-w poniedziałki 7:30 do 18:00,od wtorku dopiątku 7:30 do 15:00

Kasa Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, ul. poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
pok nr.201 ( I piętro) ; tel. (75) 6456 917,
- czynna od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:00
- w każdy ostatni dzień (roboczy) miesiąca kasa czynną jest od 8.30 do 13.00


KONTA BANKOWE
UWAGA!!! Proszę podawać w tytule przelewu sygnaturę sprawy.
W przypadku dokonywania wpłat za inną osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku nowego pozwu wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.
Wpłaty stanowiące dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe):
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 09 1010 1674 0006 7722 3100 0000
Zaliczki na koszty postępowania sądowego (zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, świadka, inne) oraz opłata w wysokości 5 zł za wpis w Rejestrze Spadkowym:
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 46 1010 1674 0006 7713 9800 0000
Wpłaty dotyczące sum depozytowych (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe):
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław:
numer rachunku: 81 1130 1017 0021 1001 7690 0004 PLN
Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO:
numer rachunku: 38 1130 1017 0021 1001 7690 0002 EUR
Wpłaty dotyczące funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne, nawiązki):
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław
numer rachunku: 21 1130 1033 0018 8160 0020 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału - SSR Magdalena Opalińska
Pozostali sędziowie orzekający
SSR Maciej Dubrowski
SSR Dorota Florkowska
SSR Justyna Szczyrba
SSR Krzysztof Skowron
SSR Ewa Zel-Sochacka
SSR Mariusz Jakubiak
Kierownik Sekretariatu: Jolanta Kubiak
Dane teleadresowe:
Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 104
Sekretariat - Pokój 102
Tel.: 75-6479871; Fax: 75-6488432
Adres dla doręczeń:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział I Cywilny
ul. Poniatowskiego 2
59-900 Zgorzelec
Godziny przyjęć:
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 do 15.00 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku. Ponadto w poniedziałki sekretariat pełni dyżur do godziny 18.00


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący wydziału: SSR Sebastian Meller
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Anna Szczepańska
Pozostali sędziowie orzekający
SSR Sylwia Nieckarz
SSR Katarzyna Krzyżyńska-Pietrzyk
SSR Małgorzata Czeredys-Wójtowicz
SSR Małgorzata Tabor-Leszkowicz
Kierownik sekretariatu: Agata Kołodko
Dane teleadresowe:
Wydział II Karny Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
ul.Poniatowskiego 2
Sekretariat - Pokój 20
Tel. 75-6456969 Tel./Fax: 75-6456934
Godziny przyjęć:
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 do 15.00 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku. Ponadto w poniedziałki sekretariat pełni dyżur do godziny 18.00.


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
do spraw:
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
dotyczących demoralizacji nieletnich i czynów karalnych nieletnich,
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.
Przewodniczący wydziału: SSR Beata Cieszkiel
Pozostali sędziowie orzekający:
SSR Dominika Gotthardt
SSR Andrzej Smoch
SSR Ewa Zel-Sochacka
Kierownik sekretariatu: Wioleta Zwierz
Dane teleadresowe:
Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 104
Sekretariat - Pokój 303
Tel.: 75-6479885 Fax: 75-6488443
adres email: w.rodzinny@zgorzelec.sr.gov.pl
Adres dla doręczeń:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. Poniatowskiego 2
59-900 Zgorzelec
Godziny przyjęć:
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 do 15.00 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku. Ponadto w poniedziałki sekretariat pełni dyżur do godziny 18.00.


IV WYDZIAŁ PRACY
Do spraw z zakresu prawa pracy
Przewodniczący wydziału: SSR DominikaGotthardt
Kierownik sekretariatu: Jolanta Pełech
Dane teleadresowe:
Wydział IV Pracy Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 104
Sekretariat - Pokój 317
Tel.: 75-6479888 Tel./Fax: 75-6488451
Adres dla doręczeń:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział IV Pracy
ul. Poniatowskiego 2
59-900 Zgorzelec
Godziny przyjęć:
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 do 15.00 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku. Ponadto w poniedziałki sekretariat pełni dyżur do godziny 18.00.


V WYDZIAŁ KSIAG WIECZYSTYCH
Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przewodniczący wydziału: Referendarz Małgorzata Skrzyńska-Ciążela
Referendarze:
Wioleta Wierzbicka
Kierownik sekretariatu: Lidia Szczasiuk
Dane teleadresowe:
Wydział V Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Zgorzelcu
ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
Sekretariat - Pokój 212C
Telefon: 75-6456927 Fax: 75-6456982
Godziny przyjęć:
Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 do 14.30 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku. Ponadto w poniedziałki sekretariat pełni dyżur do godziny 18.00
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00.

Źródło

Ostatnia aktualizacja