returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Adres:

Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
Woj. Dolnośląskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

75 64 15 251

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Godziny urzędowania:
w poniedziałek od 7:15 do 18:00 ; od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15
e-mail: [email protected]

Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów:
w poniedziałek od 8:00 do 18:00 ; od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

Punkt Informacyjny
pokój 20 (parter) tel. 75 64 15 251, 75 64 15 252
przyjmuje interesantów w godzinach pracy Sądu Okręgowego

Biuro Podawcze
Pok. nr 19 (parter)
przyjmuje interesantów w godzinach : odponiedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.
W poniedziałki w godzinach od 15:15 - 18:00 pisma i wnioski należy składać bezpośrednio w Wydziałach.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
pok. nr 18 ( parter) ; tel. (075) 64 15 106 lub 127;
przyjmuje interesantów :
- poniedziałek od 9:00 do 18:00
- od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

Kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
pok nr. 6 (parter)
czynna : w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 9:00 do 14:00
za wyjątkiem ostatniego roboczego dnia miesiąca, kiedy czynna jest od 9:00 do 13:30


KONTA BANKOWE
Wpłaty stanowiące dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe) mogą być dokonane na rachunek bankowy:
Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego wpłacać na rachunek
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 91 1010 0055 1213 0030 0100 0001
Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Cywilnego wpłacać na rachunek
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 64 1010 0055 1213 0030 0100 0002
Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Karnego wpłacać na rachunek
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 37 1010 0055 1213 0030 0100 0003
Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Penitencjarnego wpłacać na rachunek
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 10 1010 0055 1213 0030 0100 0004
Wpłaty do spraw będących we właściwości VI Wydziału Karnego Odwoławczego wpłacać na rachunek
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 53 1010 0055 1213 0030 0100 0006
Wpłaty do spraw będących we właściwości VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wpłacać na rachunek
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 26 1010 0055 1213 0030 0100 0007
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 04 1010 1674 0034 7622 3100 0000
Wpłaty dotyczące sum depozytowych w PLN (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe) na rachunek bankowy:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004 PLN
Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002
Wpłaty dotyczące funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001
Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) na rachunek bankowy:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000
Wpłaty dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału -SSO Dorota Witek
Pozostali sędziowie orzekający:
SSO Ewa Szymańska-Habzda
SSO Ewa Byik (Z-ca Przewodniczącego Wydziału)
SSO Agnieszka Wiercińska - Bałaga
SSO Tomasz Sproch
SSO Lidia Orzechowska-Korpikiewicz
SSR w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska - delegowana do Sądu Okręgowego na okres 01.03.2018 - 28.02.2019
Kierownik Sekretariatu - Beata Bester
Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 210 (II piętro),
tel. (75) 64 15 144, fax. (75) 64 15107; email [email protected]
Interesanci są przyjmowani w godzinach 8:00-14:00 a w każdy poniedziałek do godziny 18:00
Przewodniczący przyjmuje interesantów - po uprzednim zgłoszeniu sie do Sekretariatu wydziału - w kazdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.


II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący Wydziału -SSO Piotr Gregier
Pozostali sędziowie orzekający:
SSO Wojciech Damaszko
SSO Alicja Izydorczyk (Zastępca Przewodniczącego)
SSO Urszula Wiewióra
SSO Beata Kostaś
SSO Beata Glazar
SSO Sylwia Bańka - Mrozewska
Kierownik Sekretariatu - Marzanna Szymańska
Wydział II Cywilny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 123 (I piętro), tel. (75) 64 15 159, -158;
email [email protected]
Interesanci przyjmowani są w godzinach 8:00-14:00 a w każdy poniedziałek do godz.18:00.
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów -po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

III Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - SSO Robert Bednarczyk
Pozostali sędziowie orzekający:
SSO Karin Kot (Zastępca Przewodniczącego)
SSO Daniel Strzelecki
Kierownik Sekretariatu - Anna Zaborska
Wydział III Karny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 219 (II piętro), tel. (75) 64 15 155; fax (75) 64 15 138
e-mail [email protected]
Intersanci przyjmowani są w godzinach: 8:00 - 14:00 a w każdy poniedziałek do godz. 18:00.
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału-od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.


IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący Wydziału -SSO Dariusz Przemyk
pozostali sędziowie orzekający:
SSO Marek Klebanowicz - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Kierownik Sekretariatu -Iwona Chodzicka
Wydział IV Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra,
pok. 120 (I piętro), tel. 75 64 15 192, fax 75 64 15 120
email: [email protected]
Interesanci przyjmowani są od godz. 8:00 do godz. 14:00 a w każdy poniedziałek do godz. 18:00
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału-od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00 - z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych


VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący Wydziału -SSO Klara Łukaszewska
Pozostali sedziowie orzekający:
SSO Waldemar Masłowski - z-ca Przewodniczącego Wydziału
SSO Andrzej Żuk
SSO Andrzej Tekieli
SSO Tomasz Skowron (Rzecznik Prasowy)
SSR del.do SO Jarosław Staszkiewicz (na okres od 01.06.2018r. do 30.11.2018r.)
SSR del.do SO Paweł Wyrzykowski (na okres od 01.06.2018r. do 30.11.2018r.)
Kierownik Sekretariatu - Anna Herka
Wydział VI Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 221 (II piętro), tel. (75) 64 15 176
email: [email protected], nr fax 75 64 15 217
Interesenacji są obsługiwani w godzinach 8:00 do 14:00 a w każdy poniedziałek do godziny 18:00


VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału - SSO Anna Rej - Żuk
Pozostali sędziowie orzekający:
Z-ca Przewodniczącej Wydziału - SSOLiliana Gambal
SSO Izabela Głowacka-Damaszko del. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do 30.04.2018r.
SSO Ryszard Sułtanowsk
Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Malkiewicz
Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się wbudynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok.3 (parter), tel. (75) 64 15 207, fax. (75) 64 15 129
Sekretariat Wydziału - tel. 75 64 15 205
email: [email protected]
Interesanci przyjmowani są w godzinach od godz.8:00 do 14:00, a w każdy poniedziałek do godz. 18:00
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału-od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Źródło

https://www.jelenia-gora.so.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?