returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny we Wrocławiu

Adres:

ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Woj. Dolnośląskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

71 798 77 99

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach wskazanych poniżej.
Adresem do korespondencji jest. ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław

ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
(Prezes Sądu, Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział IV Wizytacji, Oddział Administracyjny, Oddział Kadr, Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy, Oddział Informatyczny, Biuro Obsługi Interesantów)

ul. Powstańców Śl. 124
53-333 Wrocław
(Dyrektor Sądu, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Oddział ds. Planowania i Budżetu Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Inwestycji, Oddział Kontroli, Kasa Sądu)

ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro)
50-304 Wrocław
(Oddział Informatyczny, Oddział Finansowy ds. utrzymania ZSRK)
centrala telefoniczna: 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14

Godziny urzędowania:
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Sekretariaty Wydziałów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyjmują interesantów:
w poniedziałek
od 11.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

Konto dochodów budżetowych (opłaty, wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)
NBP O/O Wrocław
52 1010 1674 0003 9022 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy)
NBP O/O Wrocław
89 1010 1674 0003 9013 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia umów, kaucje, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
50-111 Wrocław, ul. Malarska 26

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
nr klienta ( MODULO ) 21100189

13 1130 1017 0021 1001 8990 0004
W treści przelewu należy podać sygnaturę akt sprawy oraz tytuł sprawy

Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący - SSA Jan Gibiec
Zastępca Przewodniczącego - SSA Małgorzata Bohun
Kierownik Sekretariatu - Irena Szpytko
Zastępca Kierownika Sekretariatu - Monika Kurkowiak
Sekretariat Wydziału
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 14 I piętro, tel. 71 798 77 86, 71 798 77 78
faks 71 798 77 87
e-mail: [email protected]

II Wydział Karny

Przewodniczący - SSA Bogusław Tocicki
Zastępca Przewodniczącego - SSA Cezariusz Baćkowski
Kierownik Sekretariatu - Izabela Marciniak
Zastępca Kierownika Sekretariatu - Marta Markiewicz-Khalouf
Sekretariat Wydziału
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 34 III piętro, tel. 71 798 77 85, 71 798 77 82
faks 71 798 77 97
e-mail: [email protected]

Sekcja Penitencjarna w ramach Sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Kierownik Sekcji - Beata Kicińska
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 33 III piętro, tel. 71 798 77 84

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący - SSA Maria Pietkun
Zastępca Przewodniczącego - SSA Elżbieta Kunecka
Kierownik Sekretariatu - Anna Szymanowska
Zastępca Kierownika Sekretariatu - Katarzyna Gulanowska
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Sekretariat Wydziału
ul. Powstańców Śl. 124, 53-330 Wrocław
pok. 17 parter, tel. 71 798 79 23, 71 798 79 37
faks 71 798 79 38
e-mail: [email protected]

IV Wydział Wizytacji

Zastępca Przewodniczącego - SSA Barbara Krameris
Kierownik Sekretariatu - Agata Rybarczyk
Zastępca Kierownika Sekretariatu - Joanna Dziduszko
Sekretariat Wydziału
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 9 parter, tel. 71 798 77 81, 71 798 77 98
faks 71 798 77 91
e-mail: [email protected]

Organ odwoławczy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sąd Okręgowy w Opolu
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Źródło

www.wroclaw.sa.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?