Sąd Rejonowy w Zgierzu

GODZINY URZĘDOWANIA
Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego” o godzinie 17:45)
– z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród trzech stanowisk obsługi interesanta od godz. 11: 00 do godz. 12:30.
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego„ o godzinie 14:45)
– z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród trzech stanowisk obsługi interesanta od godz. 11: 00 do godz. 12:30.
E-znak - opłaty sądowe:
Zakupu znaków opłaty sądowej E-znak można dokonać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach:
poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 14:30
Punkt Obsługi Kasowej
lokalizacja: parter naprzeciwko Sali rozpraw nr V
Godziny pracy Punktu Obsługi Kasowej
W poniedziałki w godzinach 8:15 – 12.00, 12:30 – 17.30
Od wtorku do piątku w godzinach 8:15 – 12:00, 12:30 – 15:15
(możliwość wnoszenia opłat kartą płatniczą)

Sąd urzęduje w następujących godzinach:
Poniedziałek w godzinach 7.30-18.00
Od wtorku do piątku 7.30-15.30
(nie są to godziny przyjęć interesantów)


KONTA BANKOWE
Sumy depozytowe:
BGK O/Łódź 73 1130 1017 0021 10014990 0004
Zaliczki:
Bank Gospodarstwa Krajowego 81 1130 1163 0014 7128 7420 0002
Opłaty, zasądzone koszty sądowe, grzywny:
NBP O/Łódź 09 1010 1371 0007 1022 3100 0000
Świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego 11 1130 1163 0014 7128 7420 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego.
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Anduła-Dzikowska
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:30 do 13:30.
Kierownik Sekretariatu: Jadwiga Jaros
tel. 042-715-75-00
fax. 042-209-11-50
e-mail: cywilny@zgierz.sr.gov.pl


II Wydział Karny - sprawy karne, karne skarbowe, wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa z oskarżenia prywatnego.
Przewodniczący Wydziału: SSR Kamila Świdzińska.
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 13:00.
Kierownik Sekretariatu: Grażyna Żak
tel. 042-715-75-00
fax. 042-209-11-50
e-mail: karny@zgierz.sr.gov.pl
W ramach Wydziału działa Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
Kierownik Sekcji: SSR Dorota Kłos-Wasińska
Kierownik Sekretariatu: p.o. Anna Boruta
tel. 042-715-75-00
fax. 042-209-11-50
e-mail: sekcja@zgierz.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Przewodniczący Wydziału: SSR Katarzyna Czerwińska.
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 13:00.
Kierownik Sekretariatu: Anna Musielak
tel. 042-715-75-00
fax. 042-209-11-50
e-mail: rodzinny@zgierz.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe.
Przedwoniczacy Wydziału: Jacek Kania
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 10:00 do 13:00.
Kierownik Sekretriatu: p.o. Magdalena Anczewska
tel. 042-715-76-99, 042-715-76-94
fax. 042-209-11-50

Źródło

Ostatnia aktualizacja