Sąd Rejonowy w Zamościu

INFORMACJE DLA INTERESANTÓW
Godziny urzędowania i godziny przyjęć interesantów ustalone zostały zarządzeniem nr 0220-28/17 Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 21 listopada 2017 r.
Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek- Piątek 8.00 - 15.00
Biuro Podawcze:
Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek- Piątek 8.00 - 15.00
Kasa Sądu w Zamościu:
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 13.30
a w każdy ostatni dzień miesiąca 9.00 - 12.00

Biuro Obsługi Interesantów
Biuro obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałki od 8:00-18:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00
- sprawy cywilne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych 84 631 66 21 lub 84 631 67 22
- sprawy karne, wykroczeniowe i wykonywania orzeczeń 84 631 67 28
- sprawy rodzinne i nieletnich 84 631 65 00
- Portal Informacyjny / Kierownik BOI 84 631 65 74
- czytelnia akt 84 631 65 13
fax BOI 84 631 67 48
fax czytelnia 84 631 67 49


KONTA BANKOWE
Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych, opłat wieczystoksięgowych i grzywien:
NBP O/O Lublin
Numer rachunku - 83 1010 1339 0012 3822 3100 0000
Konto wydatków Sądu Rejonowego
NBP O/O Lublin
Numer rachunku - 36 1010 1339 0012 3822 3000 0000
Konto sum na zlecenie (zaliczek m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy, dot. ogłoszeń itp.):
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie
Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006
Konto właściwe do wpłaty poręczeń majątkowych, kaucji, wadium i depozytów:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie
Rachunek dla wpłat w PLN - 46 1130 1017 0021 1002 6490 0004
Rachunek dla wpłat w EUR - 03 1130 1017 0021 1002 6490 0002
Rachunek dla wpłat w USD - 19 1130 1017 0021 1002 6490 0005
Rachunek dla wpłat w CHF - 30 1130 1017 0021 1002 6490 0001
Rachunek dla wpłat w GPB - 73 1130 1017 0021 1002 6490 0003
Sąd Rejonowy w Zamościu uprzejmie informuje Państwa Klientów Sądu, że grzywny orzekane z ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy wpłacać w Banku PKO SA w Zamościu ul. Grodzka 2:
- przelewem wyłącznie na numer rachunku 46 1130 1017 0021 1002 6490 0004.
- w formie wpłat gotówkowych na numer rachunku 15 1240 6957 0111 0000 0000 0951
Kasa Sądu takich wpłat nie przyjmuje.
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie
Numer rachunku - 63 1130 1206 0028 9136 0520 0008
UWAGI !!!
Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
1. sygnaturę sprawy
2. Imię Nazwisko
3. Wydział którego dotyczy wpłata.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Rzepa
Zastępca Przewodniczącego:
Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Koss
Kierownik Sekcji Egzekucyjnej:
Sędzia Sądu Rejonowego Lidia Bizior
Sędziowie:
1. SSR Abraszek Adam
2. SSR Baranowski Mirosław
3. SSR Batko Antoni - delegowany na podstawie art. 77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 z późn. zm.) od dnia 16.10.2017 r. na czas nieokreślony
4. SSR Bizior Lidia
5. SSR Rzepa Justyna
6. SSR Zalewski Jacek
7. SSR Dorota Koss
Kierownik Sekretariatu:
Halina Smarzewska
pok. 121 I piętro
tel 84 631 66 00
fax 84 631 67 57
cywilny@zamosc.sr.gov.pl
Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów
tel: 84 631 65 00, 84 631 67 22 lub 84 631 66 21 e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu Sekcji Egzekucyjnej:
Ewa Mazur
tel 84 631 65 97
fax 84 631 65 97
cywilny@zamosc.sr.gov.pl
pok. 118 I piętro


II Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Tracz
Sędziowie:
1. SSR Łaszkiewicz Konrad
2. SSR Podskarbi-Buńko Marta
3. SSR Tracz Krzysztof
4. SSR Ziarkiewicz-Turzyniecka Teresa
5. SSR Ziomek-Zabawa Małgorzata
Kierownik Sekretariatu:
Jadwiga Kołcon
tel 84 631 65 26
pok. 13 parter
fax 84 631 67 65
karny@zamosc.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Baran Jolanta
Sędziowie:
1. SSR Gardziel Monika
2. SSR Hildebrand-Mrowiec Dorota
3. SSR Majewska Beata - delegowana na podstawie art. 77 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062) od dnia 1 stycznia 2016 r. na czas nieokreślony
4. SSR Grzyb Dagmara
5. SSR Baran Jolanta
Kierownik Sekretariatu
Anna Semczuk
tel 84 631 66 30
pok. 206 II piętro
fax 84 631 67 51
rodzinny@zamosc.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Żukowska
Sędziowie:
1. SSR Rożmiej-Zalewska Aneta
2. SSR Żukowska Sylwia
3. Asesor Sądowy Kamila Roczkowska
Kierownik Sekretariatu:
Halina Wojtowicz
tel 84 631 66 52
pok. 219 II piętro
fax 84 631 67 56
pracy@zamosc.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Śmiałko
Sędziowie:
1. SSR Leszczyński Rafał
2. SSR Śmiałko Magdalena
3. Asesor Sądowy Anna Rakoczy
Kierownik Sekretariatu:
Marzena Osika
tel 84 631 66 65
pok. 228 II piętro
fax 84 631 67 63
gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl
Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów
tel: 84 631 65 00, 84 631 67 22 lub 84 631 66 21 e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
II piętro pok. 27
tel 84 631 66 64
fax 84 631 67 63


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący:
st. ref. sąd. Edyta Kędrak
Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Wypych
tel 84 631 65 00
pok. 29 parter
fax 84 631 67 64
wkw@zamosc.sr.gov.pl
Ekspozytura Centralnej Informacji - Czytelnia pokój nr 35
tel 84 631 65 61 lub 84 631 65 00


VII Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Hanna Życka
Sędziowie:
1. SSR Bartecki Andrzej
2. SSR Michałek Aneta - delegowana na podstawie art. 77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 z późn. zm.) od dnia 01.08.2017 r. na czas nieokreślony
3. SSR Rusin-Batko Aleksandra - delegowana na podstawie art. 77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 z późn. zm.) od dnia 03.09.2018 r. do dnia 02.03.2019 r.
4. SSR Surmacz-Tracz Sylwia
5. SSR Życka Hanna
6. SSR Łaszkiewicz Konrad
Kierownik Sekretariatu:
Bożena Kwiatkowska
tel 84 631 65 79
pok. 106 I piętro
fax 84 631 67 67
KarnyVII@zamosc.sr.gov.pl


VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Firek
Sędziowie:
1. SSR Firek Mariusz
2. SSR Szymański Artur
Kierownik Sekretariatu:
Bartosz Jagielski
tel 84 631 65 42
pok. 20 parter
fax 84 631 67 69
wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl
Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach oraz zezwoleń na widzenie odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów
tel: 84 631 65 00, 84 631 65 74 e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja