returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Zamościu

Adres:

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
Woj. Lubelskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

84 631 68 00

Biuro przyjmuje interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

Punkt Informacyjny KRK
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

tel. 84 631 68 22
fax. 84 631 69 94
e-mail: [email protected]

Czytelnia Akt

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
tel. 84 631 68 26
e-mail: [email protected]

Obsługa spraw o egzekucję alimentów z zagranicy

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

tel. 84 631 68 00
dyżur codziennie w godzinach od 9.00 do 11.00

Kasa sądu:
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 25
czynna od 8:00 do 14:30

Flaga PL Konto do wpłat w PLN (zł):
Wpisy, koszty sądowe, grzywny
NBP O/Lublin

59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

Depozyty - poręczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe

Bank Pekao SA

63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe

Zaliczki na koszty postępowania sądowego:
Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie

96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

Wydziały

I Wydział Cywilny

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 88

Przewodnicząca wydziału:
Sędzia Sądu Okręgowego Barbara Krukowska

Sędziowie:
SSO Bodys Teresa
SSO Bork Halina
SSO Krukowska Barbara

Kierownik sekretariatu:
mgr Grażyna Rozkres

II Wydział Karny

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 97

Przewodniczący wydziału:
Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Bizior - Wiceprezes Sądu

Sędziowie:
SSO Bizior Tadeusz
SSO Bogucka-Zielonka Dorota
SSO Dąbrowski Lesław
SSO Grażyna Gorzko
SSO Kędrak Mirosław
SSO Krzysiak Joanna
SSO Krzysztofiak Beata
SSO Magdziak Jacek
SSO Rusin Jerzy
SSO Sak Andrzej
SSO Szyszka Przemysław
SSO Zwolak Urszula
SSO Żaczek Zbigniew

Kierownik sekretariatu:
mgr Anna Krajewska

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 96

Przewodniczący wydziału:
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Filipczak

Sędziowie:
SSO Filipczak Dariusz
SSO Zbigniew Żaczek

Kierownik sekretariatu:
mgr Elżbieta Żary

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 86

Przewodnicząca wydziału:
Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Winiarska

Sędziowie:

SSO Bogdan Józef
SSO Josse-Pankowska Grażyna
SSO Kusz Krzysztof
SSO Łygas Grażyna
SSO Winiarska Elżbieta

Kierownik sekretariatu:
mgr Alicja Kyc


Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
Sąd Rejonowy w Zamościu

Źródło

www.zamosc.so.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?