returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny w Lublinie

Adres:

ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
Woj. Lubelskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(81) 45–23–346

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, wiceprezes a w razie ich nieobecności wyznaczony sędzia przyjmują interesantów w godzinach urzędowania sądu, a nadto sekretariaty wydziałów sądu dodatkowo w każdy poniedziałek – do godz. 18:00.
Kasa
poniedziałek-piątek: 8:00 - 15:00
przerwa: 13:00 - 14:00
Biuro Podawcze
Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.

Biuro Obsługi Interesantów
Pokój nr 112
tel. (81) 45–23–370
faks. (81) 45–23–455
e-mail: [email protected]

Przyjmowanie interesantów w Biurze Obsługi Interesantów
poniedziałek: - 7:30 - 18:00;
wtorek-piątek: - 7:30 - 15:30

oraz w sekretariatach wydziałów:
poniedziałek: - 9:00 - 18:00;
wtorek-piątek: - 7:30 - 15:30.

Kasa Sądu

Nr rachunku do wpłat "opłat sądowych"
NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
nr 63 1010 1339 0109 7922 3100 0000

Depozyty sądowe
PLN 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004
USD 07 1130 1017 0021 1002 7290 0005
EUR 88 1130 1017 0021 1002 7290 0002
CHF 18 1130 1017 0021 1002 7290 0001
GBP 61 1130 1017 0021 1002 7290 0003

Zaliczki na biegłych
80 1130 1206 0028 9156 3820 0004

Wydziały

I Wydział Cywilny
Strona głównaAktualnościE-wokandaOferty PracyStruktura Organizacyjna
Podstawa prawnaPrezes SąduWiceprezes SąduKolegium SąduDyrektor SąduWydziałyOddziałyRzecznik prasowySamodzielne sekcjeSamodzielne stanowiskaKontrola zarządczaInformacjeZamówienia publiczneInformacje prasoweOrzeczeniaInformacje podmiotoweObszar właściwościRedakcjaZałatw sprawę przez InternetEuropejski atlas sądowyInformacje dodatkoweUdzielanie informacji publicznejKontaktStrona główna BIPRegulamin Bezpieczeństwa i PorządkuOświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy sądowychWydziały strona BIP
I Wydział Cywilny - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.
II Wydział Karny - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
IV Wydział Wizytacji - wykonujący czynności związane z wewnętrznym nadzorem administracyjnym sprawowanym przez prezesa sądu apelacyjnego nad działalnością administracyjną sądów oraz współpracą w zakresie szkoleń z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
SSA Bogdan Radomski
Tel. (81) 45-23-322
Zastępca przewodniczącego Wydziału
SSA Walentyna Łukomska-Drzymała
Tel. (81) 45-23-324
Kierownik Sekretariatu
mgr Małgorzata Grzeszczuk
Tel. (81) 45-23-320
Faks. (81) 45-23-402
e-mail: [email protected]

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
SSA Lech Lewicki
Tel. (81) 45-23-302
Zastępca przewodniczącego Wydziału
SSA Jacek Krzysztof Michalski
Tel. (81) 45-23-313
Kierownik Sekretariatu
mgr Barbara Michoń
Tel. (81) 45-23-300
Faks. (81) 45-23-301
e-mail: [email protected]

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału
SSA Elżbieta Gawda
Tel. (81) 45-23-341
Zastępca przewodniczącego Wydziału
SSA Barbara Mazurkiewicz - Nowikowska
Tel. (81) 45-23-327
Kierownik Sekretariatu
mgr Ewa Sidor
Tel. (81) 45-23-340
Faks. (81) 45-23-409
e-mail: [email protected]

IV Wydział Wizytacji
Przewodniczący Wydziału
SSO w Siedlcach del. do pełnienia obowiązków sędziego w SA w Lublinie Jerzy Daniluk
Tel. (81) 45-23-349.
Kierownik Sekretariatu
mgr Ewa Potębska
Tel. (81) 45-23-351
Faks. (81) 45-23-408
Lista sędziów
SSA Bożena Oworuszko - sędzia wizytator d/s cywilnych,
SSA Beata Siewielec - sędzia wizytator ds. karnych,
SSA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz – sędzia wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
SSA w stanie spoczynku Danuta Mietlicka – sędzia wizytator ds. cywilnych.
SSA w stanie spoczynku Elżbieta Patrykiejew – sędzia wizytator ds. cywilnych
Starsi Inspektorzy d/s biurowości
mgr Elżbieta Dąbrowska
Tel. (81) 45-23-446, (81) 45-23-379
Faks. (81) 45-23-389

mgr Maryla Majewska
Tel. (81) 45-23-446, (81) 45-23-379
Faks. (81) 45-23-389

mgr Lilianna Rozenbajgier
Tel. (81) 45-23-379, (81) 45-23-446
Faks. (81) 45-23-389

Organ odwoławczy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Lublinie
Sąd Okręgowy w Radomiu
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Sąd Okręgowy w Zamościu

Źródło

http://www.lublin.sa.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?