Sąd Rejonowy w Węgrowie

KONTAKT:
SĄD REJONOWY W WĘGROWIE
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów

Godziny urzędowania:
Sąd Rejonowy:
8.00 - 18.00 (poniedziałek)
8.00 - 16.00 (wtorek-piątek)
Kasa Sądu: 8.30 - 15.00
Sekreteriaty Wydziałów przyjmują interesantów:
9.00-18.00 (poniedziałek)
08.30-15.30 (wtorek-piątek)
Telefon: (centrala) (25) 792-22-31
Fax: (25) 792-22-31
E-mail: poczta@wegrow.sr.gov.pl


NUMERY KONT BANKOWYCH Sądu Rejonowego w Węgrowie:
Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary
NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0024 3722 3100 0000
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU!
Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:
Wydział I Cywilny 54 1010 0055 1643 0041 5500 0001
Wydział II Karny (należności w sprawach sądowych) 27 1010 0055 1643 0041 5500 0002
Wydział III Rodzinny i Nieletnich 97 1010 0055 1643 0041 5500 0003
Wydział V Księgi Wieczyste 43 1010 0055 1643 0041 5500 0005
Księgowość 26 1010 0055 1643 0041 5500 0020
Rachunek sum na zlecenie PLN (zaliczki) – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
18 1130 1020 0013 4406 3320 0005
Rachunek sum depozytowych w PLN – kaucje, depozyty, poręczenia majątkowe, wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
62 1130 1017 0021 1001 2490 0004
Rachunek sum depozytowych w USD
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
35 1130 1017 0021 1001 2490 0005
Rachunek sum depozytowych w EUR
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
19 1130 1017 0021 1001 2490 0002
Rachunek sum depozytowych w CHF
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
46 1130 1017 0021 1001 2490 0001
Rachunek sum depozytowych w GBP
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
89 1130 1017 0021 1001 2490 0003
Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
88 1130 1020 0013 4406 3320 0006
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
39 1130 1017 0013 4406 3320 0007

Wydziały

I Wydział Cywilny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.
Przewodniczący Wydziału - SSR Anna Chemycz
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Kulicka
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 9.00 do 18.00; wtorek - piątek od 08.30-15.30
Telefon: (25) 792-23-15 wew. 11
E-mail: cywilny@wegrow.sr.gov.pl


II Wydział Karny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, do rozpoznawania spraw o wykroczenia w I instancji; o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw rozpoznawanych z udziałem ławników; o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.
Przewodniczący Wydziału - SSR Anna Konieczny
Kierownik Sekretariatu - Ewa Chojecka
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 9.00 do 18.00; wtorek - piątek od 08.30-15.30
Telefon: (25) 792-23-45 wew. 12
E-mail: karny@wegrow.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny)
- do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.
Przewodniczący Wydziału – SSR Janina Giers - Krzanowska
Kierownik Sekretariatu – Barbara Kudelska
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 9.00 do 18.00; wtorek - piątek od 08.30-15.30
Telefon: (25)792-24-78 wew. 13
E-mail: rodzinny@wegrow.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
- do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przewodniczący Wydziału – Starszy Referendarz sądowy Beata Sulińska - Gromek
Kierownik Sekretariatu – Teresa Batorowicz
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 9.00 do 18.00; wtorek - piątek od 08.30-15.30
Telefon: (25) 792-24-03 wew. 15
E-mail: ksiegi.wieczyste@wegrow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja