returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Siedlcach

Adres:

ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
Woj. Mazowieckie

E-mail:

[email protected]


Tel.

48 25 640 78 41


SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
Godziny urzędowania: (poniedziałek- piątek)
Sąd Okręgowy
Biuro Podawcze:

8.00 - 16.00

Kasa Sądu:
8.30 - 14.45 (poniedziałek- piątek)

Sekretariaty wydziałów
i punktu KRK
przyjmują interesantów:

9.00- 18.00 (poniedziałek)
8.30- 15.30 (wtorek- piątek)

Telefon (centrala):
+48 25 640-78-00

+48 25 640-78-01

Fax: +48 25 640-78-12
E-mail: [email protected]
NIP: 821-20-75-194
REGON: 000571501

WYDZIAŁ
PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ
PENITENCJARNY I NADZORU NAD WYKONYWANIEM ORZECZEŃ KARNYCH
PUNKT
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

08-110 Siedlce ul. 11 Listopada 4

Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0003 0322 3100 0000

Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału - SSO Urszula Szymańska
Kierownik Sekretariatu - Alina Sęk
e-mail: [email protected]

Sekretariat mieści się w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr 124

Telefon: +48 25 640-78-15
Fax: +48 25 640-78-47
Wszelkie informacje udzielane są przez pracownika BOI: telefon +48 25 640 78 41;
e-mail: [email protected]

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - SSO Grażyna Jaszczuk
Kierownik Sekretariatu - Teresa Saj
email: [email protected]

Sekretariat mieści się w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr 109
Telefon: +48 25640-78-72
Fax: +48 25 640-78-25

Sekcja Wykonawcza
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)

Kierownik Sekcji - SSO Mirosław Onisko
Kierownik Sekretariatu Sekcji - Wiesława Oknińska

Sekcja mieści się w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr 105
Telefon: +48 25 640-78-43
Fax: +48 25 640-78-43
e-mail: [email protected]

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału – SSO Mirosław Leszczyński
Kierownik Sekretariatu – Honorata Woźna

Sekretariat mieści się w Siedlcach w budynku przy ul. 11 Listopada 4, II piętro, pokój nr 13
Telefon/Fax: +48 25 63-261-95
e-mail: [email protected]

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału – SSO Jerzy Zalasiński
Kierownik Sekretariatu – Hanna Mazur

Sekretariat mieści się w Siedlcach w budynku przy ul. 11 Listopada 4, II piętro, pokój nr 11
Telefon: +48 25 633-96-41
Fax: +48 25 633-96-41 wewn. 102
e-mail: [email protected]

V Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału – SSO Sabina Orzechowska
Kierownik Sekretariatu - Joanna Guzek
Sekretariat mieści się w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr 111
Telefon: +48 25 640-78-62
Fax: +48 25 640-78-19
e-mail: [email protected]

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy ul. 11 Listopada 4,
Telefon: +48 25 631 08 40
Fax: +48 25 631 08 40, wewn. 114

Referat ds. Wizytacji

Kierownik Referatu ds. Wizytacji – Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Garwolinie
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Sąd Rejonowy w Węgrowie

Źródło

www.siedlce.so.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?