Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim urzęduje:
w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
* * *
Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach od 10:00 do 12:00
* * *
Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
* * *
Czytelnia akt
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godziny 15:00
* * *
Kasa
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 14:30,
w ostatni dzień miesiąca wpłaty należności sądowych przyjmowane są do godziny 11:30
* * *
Biuro Podawcze
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
* * *
Sekretariaty Wydziałów (z wyłączeniem V Wydziału Ksiąg Wieczystych) przyjmują interesantów wyłącznie w sprawach wykraczających poza zakres działania Biura Obsługi Interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
* * *
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30
w poniedziałki w godzinach od 8:30 do 18:00
* * *
Ekspozytura Centralnej Informacji przy Wydziale Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30


KONTA BANKOWE
Informacje o aktualnych numerach kont bankowych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
Numer konta, na który należy wpłacać opłaty sądowe i koszty:
Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Łodzi
18 1010 1371 0499 5322 3100 0000
Sumy na zlecenia (zaliczki)
np. zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia w prasie, wizje, zaliczki na kuratora
55 1010 1371 0499 5313 9800 0000 - rachunek pomocniczy sum na zlecenie
Sumy depozytowe
np. poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe
Numer konta bankowego dotyczący sum depozytowych:
91 1130 1017 0021 1001 3790 0004 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w PLN
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
np. świadczenia pieniężne
Numer konta bankowego
92 1130 1163 0014 7119 360 0007 - BGK
Wpłat można dokonywać w Banku Pekao SA Tomaszów Maz. bez dodatkowych opłat na niżej wskazane konto bankowe:
42 1240 6957 0111 0000 0000 1047
48 1130 1017 0021 1001 3790 0002 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w EUR
64 1130 1017 0021 1001 3790 0005 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w USD
75 1130 1017 0021 1001 3790 0001 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w CHF
21 1130 1017 0021 1001 3790 0003 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w GBP
Konta są prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi.
Zgodnie z poleceniem Ministra Finansów wpłaty i wypłaty sum depozytowych nie są realizowane w kasie Sądu.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Robert Plaskota
Sędziowie orzekający w I Wydziale Cywilnym:
SSR Ewa Białecka
SSR Mariusz Kubiczek
SSR Jolanta Jaros-Skwarczyńska
SSR Ewelina Obara
SSR Krzysztof Olaszek
SSR Michał Pawłowski
SSR Jolanta Szczęsna
SSR Joanna Ślażyńska
SSR Katarzyna Węglarek-Zdonek
Kierownik Sekretariatu: Barbara Pieprzycka-Wiktorowicz
Sekretariat:
/ (44) 725-75-20


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Jacek Gmaj
Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym:
SSR Anna Gąsior-Majchrowska
SSR Ewelina Goździk
SSR Agnieszka Kalinowska
SSR Jacek Niewiadomski (zastępca Przewodniczącego Wydziału)
SSR Monika Sasin-Domińczak
SSR Zbigniew Sieczka
SSR Katarzyna Wizner
SSR Magdalena Zielińska-Węglarek


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Brzezińska-Pawlik -
Sędziowie orzekający w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich:
SSR Anna Mroczek (zastępca Przewodniczącego Wydziału)
SSR Gabriela Robak-Najder


IV Wydział Pracy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Olaszek -
Sędziowie orzekający w IV Wydziale Pracy:
SSR Jolanta Jaros-Skwarczyńska


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Starszy referendarz sądowy Zuzanna Górna - Formularz podziału czynności w 2018 r.otwiera się w nowym oknie
Referendarze orzekający w V Wydziale Ksiąg Wieczystych:
Anna Majchrowska
Anna Olejnik
Kierownik Sekretariatu: Teresa Jędrzejczyk
Sekretariat:
numer pokoju sekretariatu: 35 (parter)
(44) 725-75-60
(44) 725-75-61
kw@tomaszow-maz.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja