returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Adres:

ul. Słowackiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Woj. Wybierz wojewodztwo

E-mail:

[email protected]


Tel.

44 649 41 80

BOI mieści się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
ul. Słowackiego 5 w pok. 122 , a Czytelnia akt w pok. 123.


GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim urzęduje:
- w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków:
- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 16:30,
- w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00.


Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów:
- w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Punkt sprzedaży znaków opłaty sądowej
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 17:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30,

z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, kiedy to punkt czynny bedzie w godzinach
od 8:00 do 13:30.


Biuro Podawcze Sądu Rejonowego i Okręgowego w Piotrkowie Tryb. czynne jest:
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 15:30
(od 15:30 do 16:30 dyżur w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego),
- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Biuro Obsługi Interesantów dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim udziela informacji:poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00

wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30Czytelnia akt czynna jest :poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta

udostępniane są do godz. 17:15wtorek - piątek w godz. 7:45 - 15:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta

udostępniane są do godz. 14:30


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje interesantów:


- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 17:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


Konto dochodów budżetowych

NBP O/O w Łodzi 15 1010 1371 0020 4622 3100 0000

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie)

BGK 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Beata Grochulska
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Libiszewska
tel/fax: (044) 649-41-05, (044) 649-41-06
e-mail: [email protected]

Sędziowie: Renata Lech
Wojciech Rychliński
Alina Gąsior
Paweł Lasoń
Adam Bojko
Dorota Krawczyk
Ewa Tomczyk
Bartłomiej Biegański - sędzia delegowany z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.


II Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Jarosław Gołębiowski
Kierownik Sekretariatu - Justyna Dolata
tel: (044) 649-41-29 fax: (044) 741 58 31
e-mail: [email protected]

Sędziowie: Paweł Hochman
Arkadiusz Lisiecki
Stanisław Łęgosz
Grzegorz Ślęzak
Dariusz Mizera

III Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Grzegorz Krogulec
Kierownik Sekretariatu - Iwona Sochacka
tel/fax: (044) 649-41-11
e-mail: [email protected]

Sędziowie: Sławomir Cyniak
Tomasz Olszewski
Katarzyna Sztandar


W wydziale III Karnym funkcjonują dwie sekcje:

Sekcja ds. wykonawstwa orzeczeń karnych

Kierownik - Sędzia SO Magdalena Zapała-Nowak
tel: (044) 649-41-13 fax: (044) 649-41-11

Sekcja penitencjarna i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych

Kierownik - Sędzia SO Jacek Gasiński

tel/fax: (044) 649-41-22

IV Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Sławomir Gosławski
Kierownik Sekretariatu - Grażyna Dudek
tel/fax: (044) 649-41-16
e-mail: [email protected]

Sędziowie: Krzysztof Gąsior
Andrzej Szawel
Ireneusz Grodek
Marta Legeny-Błaszczyk
Stanisław Tomasik
Tomasz Ignaczak
Agnieszka Szulc-Wroniszewska
Anna Gąsior- Majchrowska - sędzia delegowany z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.


V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodnicząca Wydziału - Sędzia SO Beata Łapińska
Kierownik Sekretariatu - Izabela Grzybowska
tel/fax: (044) 649-41-71, (044) 649-41-64
e-mail: [email protected]


Sędziowie: Magdalena Marczyńska
Mariola Mastalerz
Agnieszka Leżańska
Urszula Sipińska-Sęk

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Sąd Rejonowy w Opocznie
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Sąd Rejonowy w Radomsku
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Źródło

www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?