Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Sądu
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 – 15.30
Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta
Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30 (z przerwą w godzinach od 11.00 – 11.30)
Czytelnia akt: 8.00 – 14.30 (z przerwą w godzinach od 11.00 – 11.30)
Godziny pracy Biura Podawczego
Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 14.00
Godziny pracy Kasy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 14.00


Interesanci Biura Obsługi Interesantów przyjmowani są w pokoju nr 1 na parterze budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 55 w godzinach:
7.30 – 15.30 z przerwą w godzinach od 11.00 – 11.30
Czytelnia akt będzie czynna w godzinach:
8.00 – 14.30 z przerwą w godzinach od 11.00 – 11.30
Telefon:
(84) 665 74 55 – sprawy karne, karnoskarbowe, wykroczenia
(84) 665 74 89 – sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich
(84) 665 74 35 – sprawy wieczystoksięgowe (pokój nr 4)


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych:
Wpłaty za wpisy, grzywny, koszty, opłaty sądowe, opłaty notarialne
Narodowy Bank Polski O/Okr. w Lublinie
72 1010 1339 0108 4922 3100 0000
Konto sum na zlecenia (zaliczki):
Zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia
Narodowy Bank Polski O/Okr. w Lublinie
12 1010 1339 0108 4913 9800 0000
Konto sum depozytowych:
Wpłaty poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucje, wadia, depozyty
(przed złożeniem depozytu walutowego należy skontaktować się z Księgowością tutejszego sądu pod nr tel. (84) 665-74-63)
Konto do wpłat w PLN (zł):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
81 1130 1017 0021 1002 7390 0004
Konto do wpłat w USD ($):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
54 1130 1017 0021 1002 7390 0005
Konto do wpłat w EUR (€):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
38 1130 1017 0021 1002 7390 0002
Konto do wpłat w CHF (fr.):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
65 1130 1017 0021 1002 7390 0001
Konto do wpłat w GBP (£):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
11 1130 1017 0021 1002 7390 0003
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
imię i nazwisko/nazwa firmy;
sygnatura akt;
numer karty dłużnika;
powód wpłaty.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie w przekazaniu Państwa wpłaty.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
tel./faks: (84) 665-74-89
pokój nr 13 (parter)
e-mail: cywilny@tomaszowlub.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Małgorzata Maria Chrzanowska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Maciej Cezary Czubak
Sędziowie
SSR Sławomir Bańka (podział czynności)
SSR Małgorzata Maria Chrzanowska (podział czynności)
SSR Maciej Cezary Czubak (podział czynności)
SSR Jolitta Pokrywiecka (podział czynności)
SSR Mirosław Janusz Różaniecki (podział czynności)
- delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na okres od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
Kierownik Sekretariatu
Renata Rycak


II WYDZIAŁ KARNY
tel./faks: (84) 665-74-55
pokój nr 108 (I piętro)
e-mail: karny@tomaszowlub.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Jarosław Jedynak
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Grażyna Podkowa
Sędziowie
SSR Henryk Buńko (podział czynności)
SSR Beata Dropek-Łazur (podział czynności)
SSR Iwona Dużyńska (podział czynności)
SSR Jarosław Jedynak (podział czynności)
SSR Katarzyna Kawalec (podział czynności)
SSR Małgorzata Pietroń (podział czynności)
SSR Robert Pizun (podział czynności)
SSR Grażyna Podkowa (podział czynności)
Asesorzy
Asesor Agnieszka Łukasik (podział czynności)
Kierownik Sekretariatu
Janina Puźniak


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
tel.: (84) 665-74-89, faks: (84) 665-74-49
pokój nr 15 (parter)
e-mail: rodzinny@tomaszowlub.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Krzysztof Pliszka
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Barbara Barszczewska
Sędziowie
SSR Barbara Barszczewska (podział czynności)
SSR Krzysztof Pliszka (podział czynności)
Kierownik Sekretariatu
Barbara Steczkiewicz


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
tel./faks: (84) 664-33-94
pokój nr 3 (parter)
e-mail: kw@tomaszowlub.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Starszy Referendarz Sądowy Wojciech Czechoński (podział czynności)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Referendarz Sądowy Tomasz Pokrywiecki (podział czynności)
Kierownik Sekretariatu
Halina Kielar

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz