Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Godziny urzędowania
Godziny pracy Sądu Rejonowego:
poniedziałek: 8:00 - 16:00 (dyżur do godz.18:00)
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Godziny pracy Kasy Sądu Okręgowego (przyjmuje wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego):
poniedziałek: 8:00 - 15:00
wtorek-piątek: 7:30 - 14:30


Konta bankowe
Konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na które należy wpłacać - wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe:
Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie
46 1010 1528 0011 5322 3100 0000
Rachunek Sum na Zlecenie (Zaliczek Sądowych) prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie dla wpłat dotyczących zaliczek sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczystoksięgowych oraz dla wpłat w kwocie 5 zł za wpis w Rejestrze Spadkowym:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
96 1130 1105 0005 2163 6320 0004
Rachunek Sum Depozytowych prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie do wpłat takich jak: poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
66 1130 1017 0021 1000 8990 0004
Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Prezes Sądu Rejonowego Karolina Barańska
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Katarzyna Miłaszewicz
pok. 413
tel. (0-15) 688-25-15 (16) [kontakt za pośrednictwem BOI]
fax: (0-15) 688-27-07
e-mail: wcywilny@tarnobrzeg.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Marek Wójcik
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Stanisław Zych
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Bogusława Dec
pok. 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511
tel. (0-15) 688-25-15 (16) [kontakt za pośrednictwem BOI]
e-mail: wkarny@tarnobrzeg.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego SSR Marek Bajak
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Renata Strójwąs
pok. 415
tel.: (0-15) 688-25-15 (16) [kontakt za pośrednictwem BOI]
fax: (015) 688-27-08
fax: (015) 688-26-78
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego V-ce PSR Edyta Kociubowska
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Elżbieta Malecka
pok. 110
tel. (0-15) 688-25-15 (16) [kontakt za pośrednictwem BOI],
e-mail:
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Ciach
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Katarzyna Kasprzycka
pok. 104, 105
tel. (0-15) 688-25-15 (16) [kontakt za pośrednictwem BOI]
e-mail: wgospodarczy@tarnobrzeg.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Referendarz Sądowy Iwona Dybus-Grosicka
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pan Radosław Janik
biuro podawcze ksiąg wieczystych - parter, pok. nr 11
tel: (0-15) 688-25-12
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych - pok. nr 12
tel: (0-15) 688-25-13
e-mail: wkw@tarnobrzeg.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Źródło

Ostatnia aktualizacja