returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Adres:

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
Woj. Podkarpackie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(15) 688-25-00

Godziny urzędowania
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Godziny urzędowania
w poniedziałek
8.00 - 16.00
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek
8.00 - 18.00
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30

Biuro Podawcze
w poniedziałek
8.00 - 16.00*
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30
(*Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje w każdy poniedziałek korespondencję
w godzinach od 16.00 do 18.00 pok. 13)

Krajowy Rejestr Karny
w poniedziałek
8.00 - 18.00
od wtorku do piątku
8.00 - 16:00

Kasa Sądu Okręgowego
w poniedziałek
8.00 - 15.00
od wtorku do piątku
7.30 - 14.30

Sekretariaty sądowe
w poniedziałek
8.00 - 16.00
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30


Konta bankowe
Konto dochodów budżetowych do wpłat z tytułu opłat sądowych:
(wpisy, opłaty, grzywny)
04 1010 1528 0001 4322 3100 0000 NBP O/Rzeszów
Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
87 1130 1017 0021 1000 7590 0004 BGK
Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)
24 1130 1105 0005 2158 2920 0004 BGK

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Wiceprezes Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Domańska
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Grzegorz Kisielewski
pok. 703
tel. (15) 688-26-37
fax. (15) 688-26-88
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
informacje z zakresu spraw pierwszoinstancyjnych
Zastępca Kierownika Sekretariat
Funkcję tę sprawuje Anna Skóra
pok. 701
tel. (15) 688-26-35
informacje z zakresu spraw drugoinstancyjnych (odwołań od orzeczeń sądów rejonowych, skarg na przewlekłość postępowania)


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Zygmunt Dudziński
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Józef Dyl
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Dorota Koper
pok. 716
tel. (15) 688-26-47
fax. (15) 688-26-90
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Zastępca Kierownika Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Małgorzata Mokrzyszewska
pok. 717
tel. (15) 688-26-48


III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Anna Moskal
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Alina Basińska
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Irena Kondrat
pok. 207
tel. (15) 688-25-68
fax. (15) 688-26-80
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30
Zastępca Kierownika Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Anna Kaptur
pok. 204a
tel. (15) 688-25-64


V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Zarzycki
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Bogumiła Pawlikowska
pok. 713
tel. (15) 688-26-44
fax. (15) 688-26-89
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Sąd Rejonowy w Mielcu
Sąd Rejonowy w Nisku
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Źródło

https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?