Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Strzyżowie:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe
Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych należy wpłacać na konta Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dopiskiem sygnatury oraz nazwy Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Strzyżowie".
Mikrorachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP (wpisy, opłaty, grzywny np. karne)
14 1010 0055 1173 0050 8800 0000
Rachunek sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP (gdzie należy wpłacać zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp.)
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O. Rzeszów:
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001
Rachunek Sum depozytowych Sądu Okręgowego w Rzeszowie w BGK (gdzie należy wpłacać poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału – SSR Anna Piskozub
budynek A pok. 23
tel. 17 2768 110
e-mail: przew.cywilny@strzyzow.sr.gov.pl
przyjmuje strony:
wtorek - 9.00 - 12.00
Sędzia orzekający - SSR Leszek Zamorski
budynek A pok. 14
tel. 17 2768 110
Sędzia orzekający - PSR Jolanta Mac – Śnieżek
budynek A pok. 20
tel. 17 2768 110
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz Anna Bigos
budynek A pok. 1
tel. 17 2768 110
fax. 17 2768 110
e-mail: cywilny@strzyzow.sr.gov.pl
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek - 7.30 - 18.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.30


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziłu - SSR Małgorzata Pirga
budynek A pok. 16
tel. 17 2768 114
e-mail: przew.karny@strzyzow.sr.gov.pl
przyjmuje strony:
wtorek - 9.00 - 12.00
Sędzia orzekający - Piotr Filip
budynek A pok. 16
tel. 17 2768 114
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz Danuta Kut
budynek A pok. 17
tel. 17 2768 114
fax. 17 2768 109
e-mail: karny@strzyzow.sr.gov.pl
Sekretariat
budynek A pok. 1
tel. 17 2768 120
Wykonawstwo
budynek B pok. 5
tel. 17 2768 116
fax. 17 2768 116
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek - 7.30 - 18.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.30
st. sekretarz Danuta Kut


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału - PSR Jolanta Mac – Śnieżek
budynek A pok. 2
tel. 17 2768 111
e-mail: przew.rodzinny@strzyzow.sr.gov.pl
przyjmuje strony:
wtorek - 9.00 - 12.00
Sędzia orzekający - SSR Adam Gerlach
budynek A pok. 15
tel. 17 2768 111
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz Grażyna Boruta
budynek A pok. 4
tel. 17 2768 111
fax. 17 2768 111
e-mail: rodzinny@strzyzow.sr.gov.pl
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek - 7.30 - 18.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.30


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału - Referendarz sądowy Łukasz Kardyś
budynek C pok. 3
e-mail: przew.ksiegi@strzyzow.sr.gov.pl
przyjmuje strony w dniach:
wtorek - 10.00 - 13.00
czwartek - 10.00 - 13.00
Kierownik sekretariatu - starszy sekretarz sądowy Wiesław Pasternak
budynek C pok. 4
tel. 17 2768 134
fax. 17 2768 134
e-mail: ksiegi@strzyzow.sr.gov.pl
Sekretariat
budynek C pok. 2
tel. 17 2768 133
Biuro Podawcze
budynek C pok. 1
tel. 17 2768 136
Centralna Informacja
budynek C pok. 6
tel. 17 2768 137
Strony przyjmowane są w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
poniedziałek - 7.30 - 18.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz