returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Rzeszowie

Adres:

Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów
Woj. Podkarpackie

E-mail:

[email protected]


Tel.

17 87-56-200

Godziny pracy:
pn. od 7:30 do 18:00 (od 15.30 do 18.00 - dyżur)
wt. - pt. od 7:30 do 15:30


Konta bankowe
NBP
Dochody (wpisy, opłaty, grzywny np. karne)
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000
Sumy na zlecenie (gdzie należy wpłacać zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp.)
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
Sumy depozytowe w BGK (gdzie należy wpłacać poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
1. Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
2. Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
3. Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
4. Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
5. Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O. Rzeszów:
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001
1. Rachunek dochodów w NBP:
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000
2. Rachunek sum na zlecenie w NBP:
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
3. Rachunki depozytów w BGK:
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych
tel. (17) 87-56-300
tel. (17) 87-56-380
Przewodniczący
Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Strzyż
pok. 149
Zastępca Przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego Lucyna Bąk
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Gliwa
pok. 132
fax: (17) 87-563-24
e-mail: [email protected]
Sekretariat Wydziału
pok. 132
fax: (17) 87-563-24
Godziny urzędowania i obsługi telefonicznej interesantów:
Poniedziałek: 7:30 – 18:00 (od 15.30-18.00 - dyżur)
Wtorek - Piątek: 7:30 – 15:30


II Wydział Karny
II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenie
tel. (17) 87-56-300
tel. (17) 87-56-263
Przewodniczący
Sędzia Sądu Okręgoweg
Marcin Świerk
Zastępca Przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego Marta Krajewska-Drozd
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Pociask
pok. 224 (2 piętro)
fax. (17) 875 62 64
e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania i obsługi telefonicznej interesantów:
Poniedziałek: 7:30 – 18:00 (od 15.30-18.00 - dyżur)
Wtorek - Piątek: 7:30 – 15:30


III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonwczym w sprawach z zakresu prawa karnego
tel. (17) 87-56-300
tel. (17) 87-56-267
Przewodnicząc
Sędzia Sądu Okręgowego Bernadeta Posłuszny
pok. 48
Kierownik Sekretariatu
Irena Misiak
pok. 49
e-mail: [email protected]
Sekretariat Wydziału
pok.48
fax: (17) 87-562-19
Godziny urzędowania i obsługi telefonicznej interesantów:
Poniedziałek: 7:30 – 18:00 (od 15.30-18.00 - dyżur)
Wtorek - Piątek: 7:30 – 15:30


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
tel. (17) 87-56-30
tel. (17) 87-56-259
Przewodniczący
Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Selwa
pok. 246
Zastępca Przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Kowal
pok. 245
Kierownik Sekretariatu
Monika Komorowska
pok. 22
e-mail: [email protected]
Sekretariat Wydziału
pok.22
fax: (17) 87-562-89


V Wydział Cywilny Odwoławczy
V Wydział Cywilny - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych
tel. (17) 87-56-300
tel. (17) 87-56-327
Przewodniczący
Sędzia Sądu Okręgowego Adam Simoni
pok. 138
Zastępca Przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Mazur
Kierownik Sekretariatu
Maria Wyskiel
pok. 128
fax: (17) 87-563-24
e-mail: [email protected]
Sekretariat Wydziału
pok. 132
fax: (17) 87-563-24


VI Wydział Gospodarczy
VI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu
tel. (17) 87-56-300
tel. (17) 87-56-372
Przewodniczący
Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Borucki, pok. 208,
Zastępca Przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego Beata Hass-Kloc
Kierownik Sekretariatu
Barbara Dziopak, pok.209
e-mail : [email protected]
Sekretariat Wydziału pok.209,
fax. (17) 87-56-216


VII Wydział Wizytacyjny
VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Przewodnicząca
Sędzia Sądu Okręgowego
Grażyna Artymiak
p.147
Kierownik Sekretariatu - Anna Łukarska
pok.105
tel. 17-87-56-331
fax. 17-87-56-349
e-mail: [email protected]
Zespół ds. analiz i organizacji pracy
pok.106
tel. 17-87-56-332
fax. 17-87-56-349
e-mail: [email protected]
W ramach VII Wydziału Wizytacyjnego działa komórka ds. obrotu prawnego z zagranicą
Pani Elżbieta Czudec
pok. 9
tel. 17- 87-56-394
fax. 17- 87-56-349
e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Dębicy
Sąd Rejonowy w Leżajsku
Sąd Rejonowy w Łańcucie
Sąd Rejonowy w Ropczycach
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Źródło

http://pabianice.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?