Sąd Rejonowy w Stargardzie

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Stargardzie pracuje:
w dni powszednie w godzinach 7.30 - 15.30.

Dyżury Sądu:
w poniedziałki od 7.30 do 18.00

Sekretariaty w wydziałach Sądu Rejonowego w Stargardzie są czynne:
- w poniedziałek od 8.00 do 11.30 i od 12.00 do 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.30 i od 12.00 do 14.30

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 26.09.2018 roku (znak A-0120-31/19) od 01 października 2018 roku przyjęcia przez Prezesa oraz Wiceprezesa interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu będą odbywały się w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00.


KONTA BANKOWE
Oddział Finansowy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie zgodnie z pismem Ministra Sprawieliwości z dn. 24.10.2016r. SPiA 3110-121/16
informuje, iż wpłaty dotyczące wpisów do Rejestru Spadkowego mają być dokonywane na konto sum na zlecenie o numerze
75 1010 1599 0058 2913 9800 0000
Konto dochodów budżetowych
wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste
NBP O/Szczecin
ul. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin
Nr konta : 38 1010 1599 0058 2922 3100 0000
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL
Konto sum depozytowych
poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia
1) wpłaty dokonywane przelewem:
adresat: Sąd Rejonowy w Stargardzie
bank: BGK O/Szczecin
PLN 15 1130 1017 0021 1002 2090 0004
USD 85 1130 1017 0021 1002 2090 0005
EUR 69 1130 1017 0021 1002 2090 0002
CHF 96 1130 1017 0021 1002 2090 0001
GBP 42 1130 1017 0021 1002 2090 0003
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL
2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :
adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego
bank: BGK O/Szczecin
PLN 66 1240 6957 0111 0000 0000 0809
Konto sum na zlecenie
zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków
NBP O/Szczecin
ul. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin
Nr konta: 75 1010 1599 0058 2913 9800 0000 PLN
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenie pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin
BGK 44 1130 1176 0022 2106 4920 0004

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu.
ul. Wojska Polskiego 17-19
73-110 Stargard
91 578-74-42
91 578-74-42
sekretariat.cywilny@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału:
Prezes Sądu Rejonowego
SSR Jakub Matkowski
Zastępca przewodniczącego wydziału
SSR Blanka Kasprowicz
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Błażejewska
91 578-74-42


II WYDZIAŁ KARNY
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań.
ul. Wojska Polskiego 17-19
73-110 Stargard
91 578-74-34
91 578-74-34
sekretariat.karny@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału:
Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Kamila Klimczak
Kierownik sekretariatu:
Krystyna Wójcik
91 578-74-34


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt. 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu.
ul. Bogusława IV 25
73-110 Stargard
91 578-97-38
91 578-97-38
sad.rodzinny@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału:
SSR Paulina Arendt
Zastępca przewodniczącego wydziału
SSR Paweł Kaczyński
Kierownik sekretariatu:
Anna Fałdyga
91 578-97-38


IV WYDZIAŁ PRACY
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łobzie i Stargardzie.
ul. Bogusława IV 25
73-110 Stargard
91 578-97-41
91 578-97-41
sad.pracy@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału:
SSR Wioletta Szulc
Kierownik Sekretariat
Renata Gończarowska
91 578-97-41


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań.
ul. Wojska Polskiego 17
73-110 Stargard
91 578-74-53
91 578-74-53
sekretariat.kwstargard@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału:
Ref. Artur Koziak
Kierownik seretariatu
Krystyna Grabowska
91 578-74-53


VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W PYRZYCACH
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice.
ul. Staromiejska 3
74-200 Pyrzyce
91 570-36-60
91 570-36-60
pyrzyce.kw@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczący wydziału:
Ref. Bartosz Kowalski
Kierownik sekretariatu:
Iwona Ksel
91 570-36-60


VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY Z SIEDZIBĄ W PYRZYCACH
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice.
ul. Staromiejska 3
74-200 Pyrzyce
91 570-35-55
91 570-35-55
pyrzyce.karny@stargard.sr.gov.pl
Przewodniczcy wydziału:
SSR Katarzyna Radzikowska-Jędrusiak
Kierownik sekretariatu:
Ewa Pustułka
91 570-35-55

Źródło

Ostatnia aktualizacja