returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Szczecinie

Adres:

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

91 44-80-002

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Okręgowy w Szczecinie
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30 (poniedziałki do 18.00)
Interesanci przyjmowani są
w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 – przez Biuro Obsługi Interesantów
w budynku przy ul. Małopolskiej 17 – przez Biuro Obsługi Interesantów
w budynku przy ul. Piotra Skargi 19 – przez sekretariaty: I Wydziału Cywilnego oraz II Wydziału Cywilnego Odwoławczego
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00
od wtorku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00

Wszelkich informacji dotyczących spraw prowadzonych w Wydziałach Sądu Okręgowego w Szczecinie zlokalizowanych w budynku przy ul. Kaszubskiej tj.:
III Wydzial Karny
IV Wydział Karny Odwoławczy
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
udziela Biuro Obsługi Interesantów, które mieści się w przy głównym wejściu, na poziomie -1.
Wszelkich informacji dotyczących spraw prowadzonych w Wydziałach Sądu Okręgowego w Szczecinie zlokalizowanych w budynku przy ul. Małopolskiej tj:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
X Wydział Cywilny Rodzinny
udziela Biuro Obsługi Interesantów, które mieści się na parterze.
Zakres informacji udzielanych przez interesantom i informacja o sposobie załatwiania spraw znajduje się w zakładce Biuro Obsługi Interesantów

Biura podawcze
czynne w godzinach urzędowania sądu
ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
ul. Małopolska 17, parter , pokój nr 4
ul. Piotra Skargi 19, przyziemie, pokój 10
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)
ul. Kaszubska 42
mieści się w Biurze Obsługi Interesantów, przyziemie poziom nr -1
przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00

Kasy Sądu
czynne są w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 17.30
od wtorku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00

zlokalizowane są
ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
ul. Małopolska 17, parter , pokój nr 3
ul. Piotra Skargi 19, przyziemie, pokój 9
Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Okręgowego
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – (91) 48-38-341
ul. Kaszubska 42
pok. 239, na II piętrze


RACHUNKI BANKOWE
23 1010 1599 0029 7422 3100 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Dochody budżetowe:
- wpisy
- opłaty i koszty sądowe
- grzywny
60 1010 1599 0029 7413 9800 0000
NBP O/O Szczecin NBPLPLPW
Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006
BGK GOSKPLPW
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- świadczenia pieniężne i nawiązki
59 1130 1017 0021 1002 2390 0004 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD)
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR)
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF)
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGK
GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
43 1010 1599 0029 7418 9110 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny Odwoławczy

III Wydział Karny

IV Wydział Karny Odwoławczy

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VIII Wydział Gospodarczy

IX Wydział Wizytacyjny (Obrót prawny z zagranicą)

X Wydział Cywilny Rodzinny

Izba Morska

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Choszcznie
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Sąd Rejonowy w Gryficach
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Sąd Rejonowy w Łobzie
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Źródło

https://www.szczecin.so.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?