returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny w Szczecinie

Adres:

ul. Mickiewicza 163
71-165 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

91 48 49 488

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć Interesantów:
poniedziałek: 7:30 – 15:30

wtorek - piątek 7:30 – 14:30

Dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 15:30–18:00 pełnione są dyżury w sekretariatach wydziałów.

Biuro podawcze znajduje się w pokoju 12 (parter) i czynne jest w godzinach:
7:30 - 14:30.

Godziny otwarcia kasy sądu: poniedziałek - piątek 9:30 - 14:00
(z przerwą: 12:00-12:30)


Beata Górska
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Sekretariat Prezesa:
Tel.: 91 48 49 409
Fax: 91 48 49 408
E-mail: [email protected]
Przyjęcia interesantów: środy 11:00 - 13:00

Płatności dokonywane z kraju:
Dochody budżetowe (np. opłaty kancelaryjne oraz wpisy od kasacji i zażaleń):
NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

90 1010 1599 0523 6022 3100 0000

Sumy na zlecenie (np. wpłaty zaliczek wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla biegłych, tłumaczy w postępowaniu prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego):
NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

30 1010 1599 0523 6013 9800 0000

Sumy depozytowe (np. wpłaty z tytułu poręczeń majątkowych):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

03 1130 1017 0021 1002 2890 0004

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału:
Ryszard Iwankiewicz - Sędzia Sądu Apelacyjnego
Tel.: 91 48 49 430
Pokój: 122

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Halina Zarzeczna - Sędzia Sądu Apelacyjnego

Kierownik Sekretariatu:
Sylwia Kędziorek

Sekretariat wydziału: Pokój 123
Tel.: 91 48 49 430
Fax: 91 48 49 431

Godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - piątek 07:30 - 15:30

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału:
Grzegorz Krzysztof Chojnowski - Sędzia Sądu Apelacyjnego
Tel.: 91 48 49 450
Pokój: 111

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Andrzej Olszewski - Sędzia Sądu Apelacyjnego

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Gniewkowska

Sekretariat wydziału: pokój 110
Tel.: 91 48 49 450
Fax: 91 48 49 442
Godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - piątek 07:30 - 15:30

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału:
Urszula Iwanowska - Sędzia Sądu Apelacyjnego
Tel.: 91 48 49 470
Pokój: 113

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Jolanta Hawryszko - Sędzia Sądu Apelacyjnego

Kierownik Sekretariatu:
Bogusława Drzewucka

Sekretariat wydziału: pokój 114
Tel.: 91 48 49 470
Fax: 91 48 49 402
Godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - piątek 07:30 - 15:30

IV Wydział Wizytacji

Przewodniczący Wydziału:
Beata Górska - Prezes Sądu Apelacyjnego

Kierownik Sekretariatu:
Danuta Ziębakowska

Sekretariat wydziału: pokój 204
Tel.: 91 48 49 415
Fax: 91 48 49 576
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

Inspektor ds. biurowości:
Beata Gęsior
Tel.: 91 48 49 418
pokój 205

Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta pod numerami telefonów:
Tel.: 91 48 49 487
Tel.: 91 48 49 488

Organ odwoławczy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sąd Okręgowy w Szczecinie

Źródło

www.szczecin.sa.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?