Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli:
Poniedziałek 8:00 - 16:00 (dyżury sekretariatów do godziny 18:00)
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
* * *
Godziny pracy Biura Obsługi Interesantów
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 08:15 - 17:45
wtorek - piątek 07:45 - 15:15
* * *
Godziny pracy Biura Podawczego
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
* * *
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego
Poniedziałek 8:00 – 15:15
Wtorek 7:30 – 14:45
Środa 7:30 – 14:45
Czwartek 7:30 – 14:45
Piątek 7:30 – 14:45
* * *
Godziny pracy Czytelni Akt
Poniedziałek 8:15 – 17:45
Wtorek 7:45 – 15:15
Środa 7:45 – 15:15
Czwartek 7:45 – 15:15
Piątek 7:45 – 15:15
* * *
Godziny pracy Krajowego Rejestru Karnego -
- Punkt Informacyjny mieści się w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu,
przy ulicy Sienkiewicza 27:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00

Konta bankowe
Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych (rachunek bieżący sądu): wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, itp: 79 1010 1528 1440 1022 3100 0000
Konto sum depozytowych: poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia majatkowe, opłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenia spadku, itp:
PLN 19 1130 1017 0021 1000 8890 0004
USD 89 1130 1017 0021 1000 8890 0005
EUR 73 1130 1017 0021 1000 8890 0002
CHF 03 1130 1017 0021 1000 8890 0001
GBP 46 1130 1017 0021 1000 8890 0003
Konto sum na zlecenie zaliczki na poczet: opinii biegłych, wynagrodzeń kuratorów zastepujących strony, ogłoszeń prasowych w postępowaniu cywilnym, badań o ustalenie ojcostwa, opinii psychologiczno - pedagogicznych, kosztów poniesionych przez śwaidków, itp: 19 1010 1528 1440 1013 9800 0000
Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne) - należy wpłacać na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 07 1130 1105 0005 2163 4720 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
- Prezes Sądu Rejonowego Paweł Bronkiewicz
Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
- Sędzia Sądu Rejonowego dr hab. Grzegorz Wolak
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego
- mgr Tomasz Kozyra
tel: 15 643 45 41
e-mail: cywilny@stalowawola.sr.gov.pl


II Wydział Karny
II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16
Przewodniczący II Wydziału Karnego
- Sędzia Sądu Rejonowego Arkadiusz Hryniszyn
Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego
- Sędzia Sądu Rejonowego Anna Polańska - Ziobro
Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
- mgr Anna Stelmach
tel: 15 643 45 45
fax: 15 643 46 71
e-mail: karny@stalowawola.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
- Sędzia Sądu Rejonowego Beata Grzybowska
Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
- mgr Małgorzata Sołtys
tel: 15 643 45 42
e-mail: rodzinny@stalowawola.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy
IV Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16
Przewodniczący IV Wydziału Pracy
- Sędzia Sądu Rejonowego Adam Piwowar.
Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Pracy
- mgr Aldona Sowa
tel: 15 643 45 43
e-mail: pracy@stalowawola.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych
- referendarz sądowy Monika Piasta
Kierownik Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych
- mgr Małgorzata Jabłońska (pok. 0.10).
tel. 15 643 45 44
e-mail: ksiegi@stalowawola.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Źródło

Ostatnia aktualizacja