returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Adres:

ul. ks. Bosco 3
08-300 Sokołów Podlaski
Woj. Mazowieckie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(025) 787-23-94

KONTAKT:
SĄD REJONOWY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
NIP: 823-166-00-31

Godziny urzędowania:
Sąd Rejonowy:
08.00 -18.00 (poniedziałek)
08.00 - 16.00 (wtorek - piątek)
Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów:
09.00-18.00 (poniedziałek)
08.30-15.30 (wtorek-piątek)
Kasa Sądu:
poniedziałek - piątek 8.30 - 14.00
Telefony:
I Wydział Cywilny: (025) 787-23-97
e-mail: [email protected]
II Wydział Karny: (025) 787-23-96
[email protected]
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: (025) 787-23-98
[email protected]
IV Wydział Ksiąg Wieczystych: (025) 787-26-08
[email protected]
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej : (025) 781-37-08
[email protected]
Samodzielna Sekcja Administracyjna: (025) 787-23-94, Fax: (025) 787-23-94
e-mail: [email protected]


KONTA BANKOWE
Konta bankowe Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim - (Dysponentem rachunków jest Sąd Okręgowy w Siedlcach)
Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary
NBP O/O w Warszawie
13 1010 0055 1123 0050 1600 0000
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:
I Wydział Cywilny
83101000551123005016000001
II Wydział Karny
56101000551123005016000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
29101000551123005016000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
02101000551123005016000004
Konto sum na zlecenie – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002
Konto sum depozytowych – poręczenia majątkowe; wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP
Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
24 1130 1020 0013 4406 0420 0001
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007
UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy,
- sygnatura akt/numer księgi wieczystej,
- numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Wydziały

I Wydział Cywilny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.
Przewodniczący Wydziału: SSR Józef Cejmer
Kierownik Sekretariatu - Anna Sieniuta
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 111
Telefon: (025) 787-23-97
e-mail: [email protected]
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00II Wydział Karny
– do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, do rozpoznawania spraw o wykroczenia w I instancji; o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw rozpoznawanych z udziałem ławników; o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczony
Przewodniczący Wydziału: SSR Mariusz Wysokiński
Kierownik Sekretariatu - Iwona Jaskółka
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 125
Telefon: (025) 787-23-96
e-mail: [email protected]
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
- do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.
Przewodniczący Wydziału: SSR Sławomir Onisko
Kierownik Sekretariatu – Bożena Toczyska
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 105
Telefon: (025) 787-23-98
e-mail: [email protected]
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
- do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przewodniczący Wydziału: Starszy Referendarz sądowy Monika Remiszewska-Osipiak
Kierownik Sekretariatu – Jolanta Zatkalik
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 120
Telefon: (025) 787-26-08
e-mail: [email protected]
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miasta Sokołów Podlaski oraz gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń

Źródło

http://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?