Sąd Rejonowy w Skierniewicach

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Skierniewicach urzęduje:
W poniedziałek w godzinach 7.30-18.00
Od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30

KONTA BANKOWE
NIP: 8361013399 REGON: 000323335
Dochody budżetowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne) uiszcza się na konto:
NBP Oddział w Łodzi 93 1010 1371 0010 8122 3100 0000
Sumy na zlecenie (wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony itp.) uiszcza się na konto:
NBP Oddział w Łodzi 33 1010 1371 0010 8113 9800 0000
Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.) uiszcza się na konto:
BGK Oddział w Łodzi 41 1130 1017 0021 1001 3890 0004
Rachunki sum depozytowych w walutach obcych:
BGK Oddział w Łodzi:
EUR 95 1130 1017 0021 1001 3890 0002
CHF 25 1130 1017 0021 1001 3890 0001
GBP 68 1130 1017 0021 1001 3890 0003
USD 14 1130 1017 0021 1001 3890 0005
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek na podstawie wezwań Sądu)
BGK Oddział w Łodzi 21 1130 1163 0014 7120 0520 0004

UWAGA! Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Skierniewicach prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.
Obsługę kasową dla Sądu Rejonowego w Skierniewicach zapewnia
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ul. Reymonta 25

Punkty kasowe znajdują się w następujących placówkach Banku:
1. Przy ul. Reymonta 25 w Skierniewicach – w godzinach:
poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
sobota 8.00 - 13.30
2. Przy ul. Mszczonowskiej 33/35 w Skierniewicach – w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 9.00 - 16.30
czwartek, piątek 8.00 - 15.30
Znaki opłaty sądowej można nabyć w placówce Banku przy ul. Reymonta 25 - w godzinach:
poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
sobota 8.00 - 13.30

Wydziały

I Wydział Cywilny, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);
Przewodniczący Wydziału: SSR Mikołaj Pawłowski
Kierownik Sekretariatu: Ewa Sałkowska
Sekretariat wydziału mieści się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokojach nr 109,110,111
tel. 046 834-49-12, 834-49-13, 834-49-11
fax. 046 811-22-92
e-mail: cywilny@skierniewice.sr.gov.pl


II Wydział Karny, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);
Przewodniczący Wydziału: SSR Lidia Siedlecka
Przewodniczący przyjmuje intersantów: w poniedziałki w godzinach 12.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu: Dorota Śledź
Sekretariat wydziału mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na parterze w pokojach numer 3,4 i 5.
Wydział Karny pracuje: w godzinach 7.30 do 18.00 w każdy poniedziełek w godzinach 7.30 do 15.30 pozostałe dni
przerwa w pracy codziennie od 13.00 do 13.15
tel. 046 834-49-17 (18, 16)
fax. 046 811-22-93
e-mail: karny@skierniewice.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich, który rozpatruje sprawy: a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw, z obszaru właściwości SR w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);
Przewodniczący Wydziału: SSR Barbara Urbanowicz
Przewodniczący przyjmuje intersantów w czwartki w godzinach 10.00-12.00
Wydział pracuje: od 7.30 do 18.00 w każdy poniedziełek od 7.30 do 15.30 pozostałe dni
Kierownik Sekretariatu: Marzena Stańczak
Sekretariat wydziału mieści się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju nr 135 i 134
tel. 046 834-49-68, 834-49-63
fax. 046 811-22-94
e-mail: rodzinny@skierniewice.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice), właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu (obszar miasta Łowicz gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny), właściwości Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (obszar miasta Rawa Mazowiecka oraz gminy Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice), właściwości Sądu Rejonowego w Brzezinach;
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Pintara
Przewodniczący przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 11.00-13.00
Wydział pracuje: w godzinach 7.30-18.00 w każdy poniedziałek w godzinach 7.30-15.30 pozostałe dni
przerwa w pracy od 13.00 do 13.15
Kierownik Sekretariatu: Hanna Adamiec
Od dnia 1 kwietnia 2011 roku Sąd Pracy w Skierniewicach obejmuje swoją właściwością sprawy z terenu Rawy Mazowieckiej, Brzezin i Łowicza
Sekretariat wydziału znajduje się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju 131 i 130
tel. 046 834-49-71
fax. 046 811-22-94
e-mail: pracy@skierniewice.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy, który rozpatruje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Skierniewicach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Brzezinach;
Przedwoniczący Wydziału: SSR Marcin Wojciechowski
Kierownik Sekretriatu: Jolanta Gajewska
Sekretariat wydziału mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju 126
tel 046 834-49-47
fax. 046 811-22-94
e-mail: gospodarczy@skierniewice.sr.gov.pl


VII Wydział Ksiąg Wieczystych, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa wieczytoksięgowego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice).
Przewodniczący Wydziału : Starszy referendarz Alicja Müller
Kierownik Sekretariatu: Ewa Wachnowicz
Sekretariat wydziału znajduje się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na parterze w pokojach
tel. 046 834-49-73
e-mail: ksiegi.wieczyste@skierniewice.sr.gov.pl
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
tel. 046 834-49-32 (35, 34)
fax. 046 811-22-95

Źródło

Ostatnia aktualizacja