Sąd Rejonowy w Siedlcach

Telefony do wydziałów Sądu Rejonowego
- I Wydział Cywilny – tel. 25 6400801
e-mail: wydzial.cywilny@siedlce.sr.gov.pl
- II Wydział Karny – tel. 25 6400878
e-mail: 2.wydzial.karny@siedlce.sr.gov.pl
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel. 25 6400776
e-mail: wydzial.rodzinny@siedlce.sr.gov.pl
- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel. 25 6400735
e-mail: wydzial.pracy@siedlce.sr.gov.pl
- V Wydział Gospodarczy – tel. 25 6400719
e-mail: wydzial.gospodarczy@siedlce.sr.gov.pl
- VI Wydział Ksiąg Wieczystych – tel. 25 6400751
e-mail: kw.siedlce@siedlce.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza – tel 25 6400841
e-mail: sekcja.wykonawcza@siedlce.sr.gov.pl
- VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs w Łosicach – tel/fax: 83 3590714
e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich - tel. 25 6400766, fax 25 6400723
e-mail: kuratorzy.dla.nieletnich@siedlce.sr.gov.pl
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych – tel. 25 6400851
e-mail: kuratorzy.dla.doroslych@siedlce.sr.gov.pl
- Oddział Administracyjny - tel. 25 6400809
e-mail: administracja@siedlce.sr.gov.pl
- Oddział Finansowy – tel. 6400827
e-mail: oddzial.finansowy@siedlce.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
8.00 - 18.00 (poniedziałek)
8.00 - 16.00 (wtorek - piątek)
Kasa Sądu :
poniedziałek - 8:15 - 16:00
wtorek-piątek - 8:15 - 14:45
W ostatnim dniu roboczym miesiąca wpłaty przyjmowane są do godziny 13:30, w tym dniu przerwa w kasie w godz. 13:30 - 14:45
Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach: ul. Szpitalna 2, 08-200 Łosice
7.30 - 18.00 (poniedziałek)
7.30 - 15.30 (wtorek - piątek
Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów:
W poniedziałki, w godz. 10.00 – 13.00 :
- Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;
- Przewodnicząca Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
- Przewodniczący Wydziału Gospodarczego.
W poniedziałki, w godz. 11.00 – 13.00 :
- Przewodnicząca II Wydziału Karnego.
We wtorki, w godz. 10.00 – 13.00 :
- Przewodnicząca Wydziału Cywilnego;
- Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych
- Przewodniczący Zamiejscowego VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siedlcach z/s w Łosicach.


KONTA BANKOWE

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
(opłaty od wniosków, wpisy, opłaty KRS, opłaty i odpisy KW, grzywny, koszty i kary)
64 1010 1010 0016 8722 3100 0000
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
SWIFT: NBPLPLPW
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!
Wpłacających prosimy o podanie w treści przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy/, wydział, którego wpłata dotyczy, sygnatura akt, numer karty dłużnika.
UWAGA! BRAK WYŻEJ WYMIENIONYCH DANYCH SPOWODUJE OPÓŹNIENIE PRZEKAZANIA PAŃSTWA WPŁATY DO ODPOWIEDNIEO WYDZIAŁU!!!
I Wydział Cywilny
24 1010 0055 1633 0041 5400 0001 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty cywilne
II Wydział Karny
94 1010 0055 1633 0041 5400 0002 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty karne
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
67 1010 0055 1633 0041 5400 0003 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty rodzinne
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
40 1010 0055 1633 0041 5400 0004 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty
V Wydział Gospodarczy
13 1010 0055 1633 0041 5400 0005 – opłaty od wniosków, opłaty KRS, grzywny i koszty gospodarcze
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
83 1010 0055 1633 0041 5400 0006 – opłaty i odpisy dotyczące ksiąg wieczystych
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach
29 1010 0055 1633 00415400 0008 – opłaty i odpisy dotyczące ksiąg wieczystych
RACHUNEK FUNDUSZU POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
73 1130 1017 0013 4406 7520 0007
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
SWIFT: GOSKPLPW
RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (ZALICZKI)
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty KRN)
36 1130 1020 0013 4406 7520 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
SWIFT: GOSKPLPW
RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, rękojmie, depozyty w sprawach cywilnych, wpłaty na rzecz Funduszu Pracy)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
SWIFT: GOSKPLPW
Wpłat przelewem można dokonywać na numery rachunków bankowych
PLN 59 1130 1017 0021 1001 2690 0004
EUR 16 1130 1017 0021 1001 2690 0002
CHF 43 1130 1017 0021 1001 2690 0001
GBP 86 1130 1017 0021 1001 2690 0003
USD 32 1130 1017 0021 1001 2690 0005
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w placówkach Banku Pekao na numery rachunków bankowych
PLN 77 1240 6957 0111 0000 0000 0902
EUR 68 1240 6957 0978 0000 0000 0200
CHF 52 1240 6957 0797 0000 0000 0129
GBP 36 1240 6957 0789 0000 0000 0138
USD 18 1240 6957 0787 0000 0000 0174

Wydziały

I Wydział Cywilny
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnych.
Wydział właściwy jest dla:
miast: Siedlce
gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31 A
Telefon- (025) 6400801
Przewodnicząca Wydziału - SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska - Przewodnicząca przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00 - 13.00
Zastępca Przewodniczącej Wydziału – SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska
Kierownik Sekretariatu - Barbara Gozdek
e-mail:wydzial.cywilny@siedlce.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego sądu
Wydział właściwy jest dla:
miast: Siedlce
gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31 A
Telefon - (025) 25 6400878
Przewodnicząca Wydziału - SSR Iwona Więckiewicz - Przewodnicząca przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11.00 - 13.00
Zastępca przewodniczącego wydziału - SSR Wojciech Michalak
Kierownik Sekretariatu - Anna Leśkowicz
e-mail: 2.wydzial.karny@siedlce.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.
Wydział właściwy jest dla:
miast: Siedlce
gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31 A
Telefon - (025) 6400776
Przewodnicza Wydziału - SSR Jolanta Warsz - Przewodnicząca przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu - Wiesława Trzos
e-mail: wydzial.rodzinny@siedlce.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31 A
Telefon- (025) 6400735
Przewodnicząca Wydziału - SSR Joanna Wardak - Przewodnicząca przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu - Hanna Prokurat
e-mail: wydzial.pracy@siedlce.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
do rozpoznawania spraw gospodarczych obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31 A
Telefon - 25 6400719
Przewodniczy Wydziału - SSR Krzysztof Lach - Przewodniczący przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu - Jolanta Sobiczewska
e-mail: wydzial.gospodarczy@siedlce.sr.gov.pl


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Wydział właściwy jest dla:
- miast: Siedlce,
- gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn.
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31 A
Telefon- (025) 6400751
Przewodnicząca Wydziału - Starszy referendarz sądowy Joanna Markowska - przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu - Grażyna Buta
e-mail: kw.siedlce@siedlce.sr.gov.pl
Linki do stron Ministerstwa Sprawiedliwości:
Informacje ogólne o NKW (opłaty, formularze, wybrane akty prawne)
Przeglądarka ksiąg wieczystych (CBDKW)

Źródło

Ostatnia aktualizacja