Sąd Rejonowy w Sanoku

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Sanoku:
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek-Piątek 8:00 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów przez:
Prezesa Sądu
Poniedziałek 13:00 - 14:00
Wiceprezesa Sądu
Czwartek 13:00 - 14:00

Prezes i Wiceprezes przyjmuje interesantów (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w pokoju nr 205, II piętro
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Sanoku
(za wyjątkiem pism do V Wydziału Ksiąg Wieczystych)
pokój nr 1, parter
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00
uwaga: w każdy ostatni dzień miesiąca w godz. 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze
V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku
pokój nr 16, parter
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00

Kasa
Sądu Rejonowego w Sanoku
Poniedziałek 9:15 - 16:15
Wtorek - Piątek 8:00 - 14:00
uwaga: w każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna w godz. 8:30-13:30


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych
wpłaty za wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
NBP O/O RZESZÓW 44 1010 1528 0033 5922 3100 0000
W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy)
- Imię i Nazwisko
- Adres
- Sygnaturę sprawy
- Numer karty dłużnika
Konto sum na zlecenie
przelew: zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza, wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł
BGK O/RZESZÓW 54 1130 1105 0005 2162 3320 0002
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A.należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta 39 1240 6957 0111 0000 0000 0422
W tytule przelewu należy umieścić nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Konto sum depozytowych
przelew: na poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, gwarancje, wadia, sumy depozytowe
BGK O/RZESZÓW
PLN 72 1130 1017 0021 1000 8590 0004
USD 45 1130 1017 0021 1000 8590 0005
EUR 29 1130 1017 0021 1000 8590 0002
CHF 56 1130 1017 0021 1000 8590 0001
GBP 02 1130 1017 0021 1000 8590 0003
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A. należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta jak w tabeli powyżej
Proszę podać dane:
- Imię i Nazwisko
- PESEL
- Adres zamieszkania
– celem utworzenia mikrolokaty (oprocentowany rachunek)
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
przelew: nawiązek i świadczeń

BGK O/RZESZÓW 81 1130 1105 0005 2162 3320 0001
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A. należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta 66 1240 6957 0111 0000 0000 0421
W tytule przelewu należy umieścić nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału SSR Krzysztof Dziewulski
Kierownik Sekretariatu Katarzyna Bukład
pok. 119 na I piętrze
tel. 13 4656 749
fax. 13 4656 748

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału SSR Aldona Helińska
Kierownik Sekretariatu Lucyna Rakoczy
pok. 111 na I piętrze
tel. 13 4656 767
fax. 13 4656 732

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału SSR Beata Sawińska
Kierownik Sekretariatu Beata Bogaczewicz
pok. 209 na II piętrze
tel. 13 4656 769
fax. 13 4656 788

IV Wydział Pracy
Przewodniczący Wydziału SSR Elżbieta Domańska
Kierownik Sekretariatu Janina Kulikowska
pok. 121 na I piętrze
tel. 13 4656 762

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału REF Mariusz Stelmach
Kierownik Sekretariatu Dorota Faciszewska
pok. 15 na parterze
tel. 13 4656 715
fax. 13 4656 725

Źródło

Ostatnia aktualizacja