returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Okręgowy w Krośnie

Adres:

ul. Sienkiewicza 12
38-400 Krosno
Woj. Podkarpackie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(013) 437 36 00

Godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Krośnie:
poniedziałki od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


Kasa Sądu czynna jest:
poniedziałki od 7.45 do 17.30 /przerwa od 14.45 do 15.15 /
od wtorku do piątku od 7.45 do 14.45
w ostatni roboczy dzień miesiąca od 7.45 do 13.00


Godziny przyjęć interesantów Biura Podawczego:
poniedziałki od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00


Godziny przyjęć interesantów Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego :
poniedziałki od 7.45 do 18.00
od wtorku do piątku od 7.45 do 14.45


Godziny przyjęć interesantów sekretariatów sądowych:
poniedziałki od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Prezes Sądu Okręgowego
SSR del. Janusz Kmiecik

Sekretariat Prezesa:
pok.416
tel.13 437 36 02
fax.13 432 05 70
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 do 1530
Prezes przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1000 - 1400

Konta bankowe
Wpłaty za opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
- prosimy kierować na rachunek bankowy :
NBP O/O Rzeszów 94 1010 1528 0026 2622 3100 0000
___________________________________________________________________


Wpłaty na zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, mediacje, itp.
rachunek sum na zlecenie
- prosimy kierować na rachunek bankowy
BGK 63 1130 1105 0005 2160 1520 0003

Wydziały

Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Węgrzyn
pok.409 B
tel.13 437 36 49

Kierownik Sekretariatu Halina Prętnik
pok.423
tel.13 437 36 10
e-mail: [email protected]

Właściwość miejscowa: SR w Brzozowie, SR w Jaśle, SR w Krośnie, SR w Lesku i SR w Sanoku


Wydział II Karny

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Arkadiusz Trojanowski
pok.425
tel.13 437 36 24

Kierownik Sekretariatu
Lucyna Wdowiarz
pok.420
tel.13 437 36 20
e-mail: [email protected]

Właściwość miejscowa: SR w Brzozowie, SR w Jaśle, SR w Krośnie, SR w Lesku i SR w SanokuWydział III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Waldemar Niemiec
pok.426
tel.13 437 36 34

Kierownik Sekretariatu
Stanisława Rysz
pok.324
tel.13 437 36 30
e-mail: [email protected]

Właściwość miejscowa: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Zakład Karny w Łupkowie, Zakład Karny w Jaśle oraz Areszt Śledczy w SanokuWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Bogdan Terlecki
pok.323
tel.13 437 36 45

Kierownik Sekretariatu
Maria Matelowska
pok.321
tel.13 437 36 40
e-mail: [email protected]


Właściwość miejscowa: SR w Krośnie i SR w Sanoku


Referat ds.Wizytacji

Kierownik Referatu

Wiceprezes Sądu Okręgowego
pok.416
tel.13 437 36 02

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Brzozowie
Sąd Rejonowy w Jaśle
Sąd Rejonowy w Krośnie
Sąd Rejonowy w Lesku
Sąd Rejonowy w Sanoku

Źródło

www.krosno.so.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?