Sąd Rejonowy w Rzeszowie

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
i od 15:30 do 18:00
dyżury w sekretariatach wydziałów orzekających
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek : 7:45 – 18:00
Wtorek – Piątek : 7:45 – 15:30

Kontakt telefoniczny:
tel.: (17) 715 24 00

e-mail: boi@rzeszow.sr.gov.pl
e-mail: informacja@rzeszow.sr.gov.pl

Czytelnia Akt:
tel.: (17) 715 24 45
e-mail: czytelnia@rzeszow.sr.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy
tel.: (17) 715 24 40 - Biuro Obsługi Interesanta
e-mail: 12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Księgi Wieczyste
tel.: (17) 715 22 16 - Biuro podawcze
e-mail: 7kw@rzeszow.sr.gov.pl

Rejestr Zastawów
tel.: (17) 715 23 91 - Biuro podawcze
e-mail: rz.rzeszow@rzeszow.sr.gov.pl


Konta bankowe
1. Konta dochodów budżetowych:
Wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych
NBP O/O Rzeszów 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000
W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.
Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
SWIFT(BIC) NBPLPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego)
2. Konto sum na zlecenie – zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami:
NBP 60 1010 1528 0016 9013 9800 0000
3. Konto sum depozytowych – obce środki pieniężne przechowywane przez sądy, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
16 1130 1017 0021 1000 9090 0004
4. Konta depozytów walutowych - służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym:
USD 86 1130 1017 0021 1000 9090 0005
EUR 70 1130 1017 0021 1000 9090 0002
5. Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
93 1130 1105 0005 2164 1920 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego - Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Palacz
Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego - Sędzia Sądu Rejonowego Urszula Harmata
e-mail:przew.1wc@rzeszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego - Małgorzata Bajer pok. 2.68, II piętro,
Zastępca Kierownika Sekretariatu I Wydziału Cywilnego - Monika Górecka, pok. 2.68, II p.
tel.: 17 715 24 17
fax: 17 715 24 96
e-mail: 1wc@rzeszow.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7 30 – 18 00
Wtorek – Piątek: 7 30 – 15 30


II Wydział Karny
Rzeszów, ul. Kustronia 4
II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący II Wydziału Karnego –
Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Marta Surmacz, pokój nr 1.44, I piętro
e-mail: przew.2wk@rzeszow.sr.gov.pl
p.o. Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Katarzyna Baryła, pokój nr 1.105, I piętro
Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego – Sylwia Tryba-Lewicka, pok. 1.46, I piętro,


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – Sędzia Sądu Rejonowego
– Małgorzata Bieniek pok.2.19, II p.
tel. 17 715 22 94
e-mail: przew.3wr@rzeszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – Kazimiera Dębowska pok. 2.16, II p.,
Zastępca Kierownika Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - Alicja Ossolińska, pok. 2.16, II p.
tel. 17 715 22 93,
fax. 17 715 24 75
e-mail:3wr@rzeszow.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Przewodniczący IV Wydziału Pracy I Ubezpieczeń Społecznych - SSR Beata Bury
pok. nr 2.115, piętro II
tel. 17 715 22 52
fax. 17 715 24 87
Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Maria Kiełbasa
pok. 2.9, piętro II,
tel. 17 715 24 16
fax 17 715 24 91
e-mail: 4wpius@rzeszow.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Sekretariat tel: 17 715 22 7
Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego
– SSR Marek Rajchert , pok.2.47, II p.
Zastępca Przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego
- SSR Andrzej Szydło, pok. 2.108, II p.
e-mail: przew.5wg@rzeszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu V Wydziału Gospodarczego
– Krystyna Hawryło pok. 2.49, II p.
Zastępca Kierownika Sekretariatu V Wydziału Gospodarczego
- Agnieszka Janik - pok. 2.49, II p.
tel. 17 715 22 76
e-mail: 5wg@rzeszow.sr.gov.pl

Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Kierownik Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego
SSR Paweł Janda, piętro I, pok. 1.60
e-mail:ksu.5wg@rzeszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu Sekcji – Sabina Banat-Duda, piętro I, pok. 1.83
tel. 17 715 24 24
e-mail:su.5wg@rzeszow.sr.gov.pl


VI Wydział Karny Wykonawczy
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Przewodniczący VI Wydziału Karnego Wykonawczego Sędzia Sądu Rejonowego – Adam Przysada, pok. 1.27;
e-mail:przew.6ww@rzeszow.sr.gov.pl
Zastępca Przewodniczącego VI Wydziału Karnego Wykonawczego Sędzia Sądu Rejonowego – Jerzy Myrda
Kierownik Sekretariatu VI Wydziału Karnego Wykonawczego – Iwona Nałęcz-Idzikowska pok. 1.26, I p.
Zastępca Kierownika Sekretariatu VI Wydziału Karnego Wykonawczego - Władysława Nędza, pok. 1.26, I p.
tel. (fax) 17 715 23 74, 17 715 24 88
e-mail:6ww@rzeszow.sr.gov.pl


VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Rzeszów, ul. Kustronia 4
Przewodniczący VII Wydziału Ksiąg Wieczystych Starszy Referendarz Sądowy
– Katarzyna Nycz, pok.1.14, I piętro,
Kierownik Sekretariatu VII Wydziału Ksiąg Wieczystych – Iwona Jabłońska pok. 0.19
tel. 17 715 22 21, fax. 17 715 24 81
Zastępca Kierownika Sekretariatu VII Wydziału Ksiąg Wieczystych - Bogumiła Król pok. 0.19
tel. 17 715 22 21
Biuro Podawcze - pok. 0.7 (parter)
tel. 17 715 22 16
Centralna Informacja - pok. 0.8 (parter)
tel. 17 715 22 17


VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie
Tyczyn, ul. Rynek 18
Przewodnicząca VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych - Starszy Referendarz Sądowy Anna Władyka , pok. 49 ;
tel. (fax) 17 229 12 44
Kierownik Sekretariatu VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych - Wiesława Kabala pok. 40,
tel. (fax) 17 229 12 44


IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Przewodniczący IX Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów
Starszy referendarz sądowy - Agata Nieroda, pok. 1.85 (I piętro)
tel. 17 715 23 93
e-mail: rz.rzeszow@rzeszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów
Krystyna Golenia pok. 1.81 (I piętro),
tel. (fax) 17 715 24 19 fax. 17 715 24 94


X Wydział Karny
Rzeszów, ul. Kustronia 4
X Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.


XI Wydział Cywilny
Rzeszów, ul. gen. Kustronia 4
Przewodniczący XI Wydziału Cywilnego - SSR Renata Słowik-Chuchla, pok. 2.67, II piętro
e-mail: przew.11wc@rzeszow.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu XI Wydziału Cywilnego – Marzena Surowiec pok. 2.53, II piętro,
tel.: 17 715 24 25
Zastępca Kierownika Sekretariatu XI Wydziału Cywilnego - Ewelina Reguła, pok. 2.53, II piętro
tel.: 17 715 24 25
e-mail: 11wc@rzeszow.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7 30 – 18 00
Wtorek – Piątek: 7 30 – 15 30


XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4

Źródło

Ostatnia aktualizacja