Sąd Rejonowy w Ropczycach

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Ropczycach:
Od poniedziałku do piatku:
7:30 - 15:30
Dodatkowo w poniedziałki od
15:30 do 18:00 dyżury
w sekretariatach wydziałów.
Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania sądu
Kasa czynna: pn-pt 7:45-15:00
Przerwa 11:40-12:00


Konta bankowe
94101000551173005067000000 (na to mikrokonto można dokonywać następujących wpłat: wpisy, opłaty, grzywny, koszty)
Dochody:
NBP O/O Rzeszów 75 1010 1528 0003 0322 3100 0000
Sumy depozytowe:
- waluta PLN w BGK Rzeszów 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
- waluta USD w BGK Rzeszów 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
- waluta EUR w BGK Rzeszów 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
- waluta CHF w BGK Rzeszów 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
- waluta GBP w BGK Rzeszów 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003
Sumy na zlecenie:
NBP O/O Rzeszów 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
Wpłat prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto:
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy
- wydział, którego wpłata dotyczy
- sygnatura akt
- numer karty dłużnika
Brak podanych wyżej wpłat spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału / Sekcji.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
SSR Elżbieta Midura (pok. 34)
Sekretariat Wydziału pok. 37, 38
tel: 17 2220 324, 17 2220 351,
fax: 17 2220 359
e-mail: cywilny@ropczyce.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego:
Alicja Hendzel (pok. 37), tel. 17 22 20 324, e-mail: j.w.
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


II Wydział Karny
Przewodniczący II Wydziału Karnego
SSR Anna Zięć (pok. 29)
Sekretariat Wydziału pok. 30, 31, 32,
tel: 17 2220 337, 17 2220 316, 17 2220 363, fax: 17 2220 307
e-mail: karny@ropczyce.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego:
Monika Puskarz (pok. 32), tel. 17 22 20 337, e-mail: j.w.
Zastępca Kierownika Sekretariatu II Wydziału Karnego:
Joanna Jasińska (pok. 32), tel.17 22 20 337, e-mail: j.w.
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
SSR Ewa Pokrzywa (pok. 44)
Sekretariat Wydziału pok. 4,
tel: 17 2220 314,
fax: 17 2220 359
email: rodzinny@ropczyce.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Wiesława Świerad (pok. 4), tel. 17 22 20 314, e-mail: j.w.
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
St. Referendarz sądowy Małgorzata Burda (pok. 15)
Biuro Podawcze pok. 13,
tel: 17 2220 315,
fax: 17 2220 359
email: hipoteka@ropczyce.sr.gov.pl
Sekretariat pok. 12,
tel. 17 2220 320
Godziny pracy IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, w tym Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych są następujące:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30 (w poniedziałki dyżur do 18:00)
Przewodniczący Wydziału - Referendarz Małgorzata Burda, pok. 15, parter
przyjmuje strony: środa w godz. 10:00-12:00
Kierownik Sekretariatu - Zofia Kiebała, pok. 14, parter, tel. 17 2220 343
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
tel. 17 2220 315
Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe.
Obszar właściwości miejscowej: powiat ropczycko-sędziszowski, gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz