Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

GODZINY URZĘDOWANIA
Biuro Obsługi Interesantów
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 8:00 do 18:00
wtorek-piątek 8:00 do 15:00
z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi interesanta od godz. 11:00 do godz. 12:30.

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
urzęduje w następujących godzinach:
Poniedziałek w godzinach 7.30-18.00
Od wtorku do piątku 7.30-15.30
(nie są to godziny przyjęć interesantów)


KONTA BANKOWE
Informacja
W związaku zprzywróceniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dniem 01 stycznia 2015, informujemy, że od tego dnia ulegają zmianie numery kont bankowych do przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.
Właściwe numery rachunków Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej od dnia 01 stycznia 2015r.:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny):
NBP OO/Łódź 05 1010 0055 1093 0050 2300 0000
Wpłaty zaliczek (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza):
NBP OO/Łódź 06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
Wpłaty depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje):
BGK w Łodzi 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym
BGK w Łodzi 68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny w Rawie Mazowieckiej
Przewodniczący: SSR Jarosław Janeczek
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Męcina
Sędziowie orzekający:
Jarosław Janeczek
Kamila Tadeusiak-Warych
rystyna Dukaczewska
ul. Krakowska 22b, II piętro pokój 203
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel: (46) 814 65 80
Fax: (46) 811 22 99
e-mail: w.cywilny@rawa.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów: Tel. (46) 813 19 15


II Wydział Karny w Rawie Mazowieckiej
Przewodniczący: Przemysław Muszel od 01.02.2017
Kierownik Sekretariatu: Halina Kwapisiewicz
Sędziowie orzekający:
Dominika Dąbrowska
Piotr Sujka
Przemysław Muszel
Referendarz:
Sabina Ławniczak od 19.12.2016 do 18.06.2017
ul. Kościuszki 17, I piętro pokój 106
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel: (46) 814 44 15
Fax: (46) 811 22 97
e-mail: w.karny@rawa.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów: Tel. (46) 813 19 15
Zastępca Kierownika Sekretariatu - Dorota Lipska
ul. Kościuszki 17, I piętro pokój 110
Tel: (46) 814 43 66


III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawie Mazowieckiej
Przewodnicząca: SSR Jolanta Cichecka
Kierownik Sekretariatu: Włodzimierz Wróbel
Sędziowie orzekający:
Jolanta Cichecka
ul. Krakowska 22b, I piętro pokój 103
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel: (46) 814 65 12
Fax: (46) 811 22 98
e-mail: w.rodzinny@rawa.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów: Tel. (46) 813 19 15


IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawie Mazowieckiej
Przewodniczący: Starszy Referendarz Sądowy Adrian Diechtiarow
Kierownik Sekretariatu: Mirosława Cała
ul. Kościuszki 17, parter pokój 07
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel: (46) 814 23 18
Fax: (46) 811 22 96
e-mail: wkw@rawa.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja