Sąd Rejonowy w Radomsku

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Radomsku urzęduje w poniedziałek od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30
Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9:30 do 12.00.- Rejestr zmian
Strona główna->Konta Bankowe

Konta bankowe
Wszelkie wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Radomsku mogą być dokonywane:
w kasie Sądu od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.15
w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna jest do godz. 12:00
lub na rachunki bankowe

Konto dochodów budżetowych
NBP O/O w Łodzi 85 1010 1371 0499 6622 3100 0000
- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, karnych, zażalenia, apelacje i prawa pracy
Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie)
BGK O/Łódź 37 1130 1163 0014 7113 9820 0003
- zaliczka na biegłego, tłumaczy przysięgłych
- zaliczka na kuratora,
- zaliczka na ogłoszenie.
Konto sum depozytowych
BGK O/Łódź 97 1130 1017 0021 1001 3390 0004
- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątku,
- depozyty
Konto walutowe:
54 1130 1017 0021 1001 3390 0002 EUR

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący I Wydz. Cywilnego
SSR Magdalena Wojciechowska
tel. 44-685-81-54

II Wydział Karny
Przewodniczący II Wydz. Karnego
SSR Izabela Woźniczko
tel. 44-685-81-60

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich
SSR Gabriela Janson-Matusiak
tel. 44-685-81-72

IV Wydział Pracy
Przewodniczący IV Wydz. Pracy
SSR Anna Strzelczyk
tel. 44-685-81-28

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący V Wydz. Ksiąg Wieczystych
Lucyna Syzdek
tel. 44-685-81-19

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz