Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Godziny urzędowania
poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00
wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30
Czytelnia akt
poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta
udostępniane są do godz. 17:15
wtorek - piątek w godz. 7:45 - 15:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godz. 14:30
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów w celu skrócenia czasu oczekiwania na akta proponuje się zamawianie akt osobiście, drogą mailową i telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Akta spraw nie będą udostępniane na 2 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia i 3 dni po posiedzeniu.
Aby uzyskać wgląd w akta sprawy - pełnomocnictwo musi znajdować się w aktach.
Informacja telefoniczna
44 649 41 80
44 649 41 79
44 649 42 53


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych
- wpisy sądowe, opłaty od apelacji i zażaleń
- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym
- opłaty kancelaryjne
- grzywny
- koszty w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i prawa pracy
28 1010 1371 0076 8922 3100 0000
Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie)
- zaliczka na biegłego, kuratora, tłumacza przysięgłego
- zaliczka na Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
- opłata za wpis do rejestru spadkowego
82 1130 1163 0014 7127 4420 0002
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
- nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
12 1130 1163 0014 7127 4420 0001
Konto sum depozytowych
- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątku,
Konto sum depozytowych w PLN 82 1130 1017 0021 1001 4390 0004
Konto sum depozytowych w USD 55 1130 1017 0021 1001 4390 0005
Konto sum depozytowych w EURO 39 1130 1017 0021 1001 4390 0002
Konto sum depozytowych w GBP 12 1130 1017 0021 1001 4390 0003
Konto sum depozytowych w CHF 66 1130 1017 0021 1001 4390 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego: rzeczowego, spadkowego, egzekucyjnego oraz roszczenia majątkowe z tytułu zobowiązań i czynów niedozwolonych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł. – z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim: obszar miasta Piotrków Trybunalski oraz gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica , Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn , Wola Krzysztoporska, Wolbórz.
Przewodniczący Wydziału: SSR Bartłomiej Szkudlarek
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Elżbieta Kalinowska-Kołodziejczyk
Kierownik Sekretariatu: Jolanta Żuber
44 6494 209, 44 6494 210, 44 6494 292, 44 6494 293, 44 6494 294
icywilny@piotrkow-tryb.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
Osługa interesantów, także telefoniczna odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów , które udziela informacji, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych i udostępnia do wglądu akta spraw sądowych.
BOI mieści się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
ul. Słowackiego 5 w pok. 122 , a Czytelnia akt w pok. 123.


II WYDZIAŁ KARNY
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, przestępstwa z oskarżenia prywatnego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł.
Przewodniczący Wydziału: SSR Renata Folkman
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Rafał Nalepa
Kierownik Sekretariatu: Mirosława Krzaczyńska-Motyl
44 649-42-13
44 715-26-71
iikarny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw, z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim: obszar miasta Piotrków Trybunalski oraz gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica , Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn , Wola Krzysztoporska, Wolbórz.
Przewodniczący Wydziału: SSR Mariola Szawel-Pietrak
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Aleksandra Szymorek-Wąsek
Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Walczyńska
44 6494 225
44 715 26 72
iiirodzinny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, którycvh wartośc przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art.476 k.p.c. m.in. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, porodowy, rodzinny, o świadczenie rehabilitacyjne, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim.
Przewodniczący Wydziału: SSR Sławomir Dudek
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Marcin Wojciechowski
Kierownik Sekretariatu: Iwona Famulska
44 64 94 239
44 71 52 673
ivpracy@piotrkow-tryb.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa gospodarczego, w których wartośc przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł oraz z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim.
Przewodniczący Wydziału: Asesor sądowy Grzegorz Oklejak
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Dominika Lisiecka
Kierownik Sekretariatu: Iwona Kacperska
44 64 94 219
44 71 52 674
vgospodarczy@piotrkow-tryb.sr.gov.pl


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
rozpoznaje sprawy z zakresu spraw wieczysto-księgowych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim: obszar miasta Piotrków Trybunalski oraz gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica , Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn , Wola Krzysztoporska, Wolbórz.
Przewodniczący Wydziału: Honorata Adaszek-Sieroń
Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Kierownik Sekretariatu: Ewa Małek
44 64 94 250, 245
vikw@piotrkow-tryb.sr.gov.pl


VII WYDZIAŁ KARNY
rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, przestępstwa z oskarżenia prywatnego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od M do Z.
Przewodniczący Wydziału: SSR Agnieszka Zielińska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Mariusz Wieczorek
Kierownik Sekretariatu: Dorota Wojnarowska
44 64 94 217
44 71 52 677
viikarny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz