Sąd Rejonowy w Pabianicach

GODZINY URZĘDOWANIA
Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego” o godzinie 17:30)
– z zastrzeżeniem przerwy od godz. 13: 00 do godz. 13.15.
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego„ o godzinie 14:45)
– z zastrzeżeniem przerwy od godz. 13: 00 do godz. 13.15.

Sąd urzęduje w następujących godzinach:
Poniedziałek w godzinach 7.30-18.00
Od wtorku do piątku 7.30-15.30
(nie są to godziny przyjęć interesantów)


KONTA BANKOWE
Sąd Rejonowy w Pabianicach
NIP 731-10-59-157
REGON 000323269
Sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, ceny nabycia)
38 1130 1017 0021 1001 4090 0004
Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)
09 1010 1371 0007 8113 9800 0000
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
69 1010 1371 0007 8122 3100 0000
SWIFT
NBPL PLPW
Nawiązki, świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoocy Postpenitencjarnej
52 1130 1163 0014 7126 8520 0001
Opłata skarbowa(od złożonego pełnomocnictwa, jego odpisu,wypisu,kopii)
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002
wraz z podaniem tytułu wpłaty
np. "opłata skarbowa od pełnomocnictwa w sprawie o sygn......."

Wydziały

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego
Rozpatruje sprawy z obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i Rzgowa oraz gmin Dłutów, Konstatynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.
Przewodniczący Wydziału: SSR Anetta Wdowiak
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00
Kierownik Sekretariatu: Anna Śliwa
tel.: 42 22 55 130
fax.: 42 209 11 44
e-mail: cywilny@pabianice.sr.gov.pl


II Wydział Karny - sprawy karne, karne skarbowe, wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa z oskarżenia prywatnego
Rozpatruje sprawy z obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i Rzgowa oraz gmin Dłutów, Konstatynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.
Przewodniczący Wydziału:SSR Marzena Sztajer
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00
Kierownik Sekretariatu: Dorota Kuliberda
tel.: 42 22 55 120
fax.: 42 209 11 44
e-mail: karny@pabianice.sr.gov.pl
W ramach Wydziału działa Sekcja Wykonania Orzeczeń I Egzekucji Należności Sądowych
Kierownik Sekcji: SSR Adrianna Pokrywiecka
Kierownik Sekretariatu: Ewa Ulańska
tel.: 42 22 55 113
fax.: 42 209 11 44
e-mail : sekcja@pabianice.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich-sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Rozpatruje sprawy z obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i Rzgowa oraz gmin Dłutów, Konstatynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.
Przewodniczący Wydziału: SSR Lena Durajska
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00
Kierownik Sekretariatu: Zofia Stan
tel.: 42 22 55 140
fax.:42 209 11 44
e-mail: rodzinny@pabianice.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych- sprawy wieczystoksięgowe
Rozpatruje sprawy z obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i Rzgowa oraz gmin Dłutów, Konstatynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.
Przewodniczący Wydziału:
Godziny przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału:
Każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00
Kierownik Sekretariatu: Aldona Korczyńska
tel.: 42 22 55 150
fax.: 42 209 11 44
e-mail: kw@pabianice.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja