Sąd Rejonowy w Łowiczu

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek
7:30- 18:00
Wtorek
7:30 - 15:30
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:30 - 15:30
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
- w poniedziałki – od godziny 9:30 do godziny 18:00,
- w pozostałe dni tygodnia – od godziny 8:30 do godziny 14:30


KONTA BANKOWE WPŁATY
UWAGA!
Z dniem 01.01.2018r. uległy zmianie numery rachunków bankowych.
Rachunek dochodów budżetowych:
NBP O/O Łódź 88 1010 0055 1093 0050 9700 0000
- wpisy sądowe
- grzywny
- koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje
Rachunek sum na zlecenie
NBP O/O Łódź 06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
- zaliczki na biegłego,
- zaliczka na kuratora,
- zaliczka na tłumaczy przysięgłych
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
BGK 68 1130 1163 0014 7129 3320 0001
- nawiązki i świadczenia pieniężne
Rachunek sum depozytowych
BGK 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątkowe
W tytule przelewu prosimy wskazywać sygnaturę akt sprawy, jeśli została już nadana, bądź dane dotyczące przedmiotu sprawy i stronę pozwaną.
Dotychczasowe rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łowiczu zostały zamknięte z dniem 31.12.2017r.
Wpłaty mogą być dokonywane także w następujących placówkach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Oddział w Łowiczu:
1) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu ul. 1-go Maja 8, 99-400 Łowicz
poniedziałek: 9:00 – 16:30
wtorek - piątek: 8:00 – 15:30
W tym oddziale banku można zakupić znaki opłaty sądowej.
2) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
Tylko wpłaty. Brak możliwości zakupu znaków opłaty sądowej.
Osoby dokonujące wpłaty w wyżej wymienionych placówkach Banku Spółdzielczego, nie ponoszą kosztów z tytułu prowizji.

Wydziały

I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu,
Przewodnicząca wydziału - SSR Anna Czerwińska
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: wtorek godz.10:00 – 12:00
Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 119,
tel. 46 830-43-01, email: cywilny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Joanna Czubak


II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości Sądu,
Przewodnicząca wydziału - SSR Magdalena Piwowarczyk
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: czwartek godz. 9:00 – 10:00
Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 220,
tel. 46 830-43-02, email: karny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Anna Dąbrowska


III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw,
- dla obszaru właściwości Sądu,
Przewodnicząca wydziału - SSR Honorata Wójcik
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: środa i piątek godz. 08:30 – 10:00, 14:00 – 15:30
Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 111,
tel.46 830-43-03, email: rodzinny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Iwona Miazek


V Wydział Ksiąg Wieczystych - do rozpoznawania spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości Sądu,
Przewodniczący wydziału - Referendarz Krzysztof Straszyński
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: wtorek godz. 11:00 - 13:00
Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 10,
tel. 46 830-43-05, email: ksiegi@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Wioletta Rogala

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz